Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle typu dokumentu Archiválie

  Archiválie

  V Archivu Národní knihovny ČR jsou uložené archiválie vzniklé z úřední a odborné činnosti Národní knihovny ČR (včetně jejích předchůdců), jejího vedení a všech jejích organizačních složek, společenských organizací působících v NK a bývalých významných pracovníků knihovny. Dále jsou v archivu uložené fondy jiných institucí, osobní fondy různých významných osobností a sbírky. Tyto archiválie byly buď odevzdány do archivu, nebo vytříděny při pořádání písemností NK a jejích předchůdců.

  Údaje o činnosti archivu za uplynulý rok je možné najít v příslušné výroční zprávě v oddílech Statistické ukazatele služeb a Archiv Národní knihovny.

  Doplňování

  Fondy a sbírky jsou doplňovány průběžně ve skartačním a mimoskartačním řízení knihovny, eventuálně dary či pozůstalostmi.

  Zpřístupnění

  Fondy a sbírky ANK jsou odborně zpracovávány (tříděny, pořádány a inventarizovány), jsou k nim vyhotovovány archivní pomůcky a jejich studium je umožněno v badatelně za podmínek stanovených zákonem o archivnictví a badatelským řádem.