Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod Sbírky Podle specializace Knihovnická literatura

  Knihovnická literatura

  Charakteristika

  Literatuře z oblasti knihovnictví a informační vědy se věnuje Knihovna knihovnické literatury, která je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v těchto oborech. Plní v nich studijní a zároveň archivní a dokumentační funkci. Určena je knihovníkům, informačním pracovníkům a specialistům, pedagogům a studentům oboru i zájemcům z řad široké veřejnosti.

  Fondy

  Fond Knihovny knihovnické literatury obsahuje českou oborovou literaturu z oborů knihovnictví, informační věda, knihověda. Obsahuje knihy, časopisy, klasické i elektronické zdroje.

  V určité míře lze knihovnickou literaturu najít i ve všeobecném fondu Národní knihovny a Slovanské knihovny (databáze NKC, ANL a SLK). Především noviny a univerzální časopisy příležitostně obsahující knihovnickou tématiku nejsou ve fondu Knihovny knihovnické literatury. Ten naopak obsahuje výběrově a v menší míře i literaturu z příbuzných a hraničních oborů, např. knižní trh, počítače a sítě, sociologie, psychologie apod.

  Hodnocení fondu v kategoriích Konspektu

  Aktuální seznam elektronických knih a dalších licencovaných zdrojů z oboru knihovnictví a informační věda je dostupný ze stránek portálu IPK. Zdroje zpřístupňuje také oborová brána KIV. Bibliografické záznamy oborových elektronických knih lze vyhledat též v databázi KKL.

  Doplňování

  Domácí literatura je doplňována v úplnosti prostřednictvím nákupu a darů. Zdrojem doplňování zahraniční literatury je nákup, mezinárodní  výměna publikací  a dary. S přihlédnutím k finančním prostředkům je doplňování zahraniční literatury zaměřeno na základní literaturu oboru, nové trendy a především na encyklopedická a terminologická díla oboru.

  Zpřístupnění

  Fond je dostupný všem registrovaným uživatelům NK v Knihovně knihovnické literatury (NK, 2. patro, č. dveří 239), případně též prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

  Zahraniční licencované oborové zdroje jsou zpřístupněny v budově NK a vzdáleným přístupem pro registrované uživatele NK. K vyhledávání lze využít také oborovou bránu KIV.

  Katalogem Knihovny knihovnické literatury je databáze KKL. Obsahuje také analytické záznamy oborových článků z novin a časopisů a záznamy vybraných internetových oborových zdrojů s přístupem do plných textů.

  Starší literatura před r. 1992, pokud ještě není v databázi KKL, může být hledána v naskenovaných katalozích RetrIS.