Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Vizitky Odbor správy fondů (OSF)

Odbor správy fondů (OSF)

telefon: 221 663 521
fax:
e-mail: tomas.foltyn@nkp.cz
poštovní adresa: Centrální depozitář Národní knihovny ČR
Odbor správy fondů
Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15
ředitel odboru: Mgr. Tomáš Foltýn
zástupce: Mgr. Anna Vandasová
oddělení - vedoucí: 1. Oddělení organizace fondů - Pavlína Růžičková (l. 124)
2. Oddělení revize fondů - Ing. Eva Forstová (l. 285)
3. Oddělení správy Národního konzervačního fondu - Mgr. Anna Vandasová (l. 580,526)
4. Oddělení správy Univerzálního knihovního fondu - Mgr. Miroslav Horský (l. 375)
5. Centrální depozitní knihovna - PhDr. Jan Sobotka (l. 253)
6. Oddělení koordinace postupů správy a reformátování knihovních fondůMgr. et Bc. Michaela Bežová
(l. 102)
7. Oddělení výběru knihovního fondu pro reformátování - Václav Jiroušek (l. 532)
Odbor správy fondů
Je útvarem na úrovni odboru, v jeho čele stojí ředitel/ka. Základním posláním odboru je efektivní správa, budování a ochrana novodobých knihovních fondů NK ČR, tj. Národního konzervačního fondu, Univerzálního knihovního fondu a Rezervních fondů. Komplexně se zabývá také dalšími odbornými činnostmi spojenými s organizací, revizí a ukládáním uvedených fondů. Nedílnou součástí pracovních činností Odboru správy fondů je i výběr a příprava novodobých knihovních fondů NK ČR pro digitalizaci a koordinace digitalizačních aktivit v rámci širokého spektra českých knihoven a dalších institucí. V rámci své odborné působnosti provádí koncepční, koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost vůči dalším organizacím včetně Ministerstva kultury ČR, přičemž tuto pravomoc mají v oblasti své působnosti i jednotlivá pracoviště. Pracovníci Odboru správy fondů se dále podílí se na výzkumných aktivitách NK ČR v oblastech trvalého uchování, efektivní správy, digitalizace a zpřístupnění novodobých dokumentů včetně nové oblasti tzv. digital humanities.

Tomáš Foltýn