Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Rada Národní knihovny České republiky

Rada Národní knihovny České republiky

JménoOrganizaceFunkce
PhDr. Vojtěch Balík Filozofický ústav AV ČR člen Rady
Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. FF UK, Ústav hudební vědy člen Rady
Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. MU v Brně, Ústav výpočetní techniky člen Rady
Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. FF UK, Katedra jihoslovanských a balkanistických studií člen Rady
Doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič VŠCHT, Fakulta chemické technologie člen Rady
Doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D. Národní galerie v Praze člen Rady
Mgr. Václav Jehlička Univerzitní centrum Telč člen Rady
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. Akademická farnost Praha člen Rady
Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. Moravská zemská knihovna člen Rady
Prof. JUDr. Vladimír Franz DAMU člen Rady
Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. ČVUT člen Rady
PhDr. Monika MacDonagh-Pajerová University of New York in Prague člen Rady
Doc. Mirjam Friedová, Ph.D. FF UK předseda Rady