Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty Členství NK ČR a jejích zaměstnanců v národních a mezinárodních organizacích, konsorciích a poradních sborech

Členství NK ČR a jejích zaměstnanců v národních a mezinárodních organizacích, konsorciích a poradních sborech

Členství v mezinárodních nevládních organizacích

Organizace, spolek

Oblast spolupráce

Kontaktní osoba

IFLA - International Federation of  Library Associations and Institutions National Libraries Mgr. Tomáš Foltýn (l. 262)
Bibliography Mgr. Edita Lichtenbergová (l. 302)
Classification and Indexing Section Mgr. Marie Balíková (l. 352)
IAML - International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres International Inventory of Musical Sources (RISM - Répertoire International des Sources Musicales)

Mgr.Zuzana Petrášková (l. 129, 255)

LIBER - Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche

Association - representing and promoting the interests of research libraries of Europe

Mgr. Adolf.Knoll (l. 274)

 

CENL - Conference of European National Librarians

Foundation aiming increase and reinforce the role of national libraries in Europe

Mgr. Tomáš Foltýn (l. 262)

CDNL - Conference of Directors of National Libraries

Association of chief executives of national libraries – promoting common interest to national libraries worldwide

Mgr. Tomáš Foltýn (l. 262)

EUROPEANA Network Association Development of EUROPEANA Mgr. Adolf.Knoll (l. 274)
Mgr. Tomáš Klimek Ph.D.
ISBN - International ISBN Agency přidělování čísel ISBN

 

ISMN - Internationale ISMN-Agentur e.V. přidělování čísel ISMN

 

TEI Consortium

Text Encoding Initiative

Mgr. Renata Modráková (l. 133)

NAPLE - National Authorities on Public Libraries in Europe

spolupráce metodických center pro veřejné knihovny v Evropě

Mgr. Eva Bartůňková (l. 341)

CERL - Consortium of European Research Libraries (associované členství - associated membership)

The Hand Press Book Database

PhDr. Zdeněk Uhlíř (l. 283)

UDC Consortium

Exekutivní výbor UDC, cíl činnosti: rozvoj a šíření klasifikačního systému MDT na národní a mezinárodní úrovni

Mgr. Marie Balíková (l. 352)

ASEEES - Association for of Slavic, East European and Eurasian Studies

non-profit organization dedicated to knowledge about the former Soviet Union and countries of Central and Eastern Europe

PhDr. Lukáš Babka (l. 354)

IIPC - International Internet Preservation Consortium

Long-term preservation of Internet resources

Mgr. Marie Haškovcová (l. 439)

VIAF - Virtual International Authority File

spolupráce  na vytváření mezinárodního souboru autorit

Mgr. Edita Lichtenbergová (l. 302)

ICOM - International Council of Museums

Ing. Petra Vávrová, PhD. (CDH l. 226)

IADA

Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikreatauratoren

Ing. Petra Vávrová, PhD. (CDH l. 226)

EURIG - European RDA Interest Group Implementace RDA v evropských knihovnách Mgr. Jarmila Přibylová (l. 299)

Členství NK v národních organizacích a spolcích

Organizace, spolek

Oblast spolupráce

Kontaktní osoba

Česká společnost pro výzkum 18. století (ČSVOS)
(národní součást společnosti ISECS)
hudební prameny na území ČR Mgr.Zuzana Petrášková (l. 129,255)
SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR spolupráce knihoven, vzdělávání, prosazování zájmů knihoven, jejich pracovníků i uživatelů

Mgr. Roman Giebisch, PhD. (l. 333)

SČKN - Svaz českých knihkupců a nakladatelů
Association of Czech Booksellers and Publishers
svaz reprezentující české nakladatele a knihkupce
Association representing Czech Publishers and Booksellers

 

SDRUK - Sdružení knihoven ČR spolupráce knihoven, vzdělávání

PhDr. Vít Richter (l. 338)

Asociace muzeí a galerií AMG Mgr. Tomáš Foltýn (l. 262)
Společenstvo českých knihařů SČK Péče o novodobé knihovní fondy Ing. Petra Vávrová, PhD. (CDH l. 226)

Osobní členství specialistů NK v mezi/národních komisích, institucích, edičních radách atp.

Mezinárodní organizace Pracovní skupina/komise Členství z NK
Biblissima - Obsevatoire du Patrimoine du Moyen Age et de la Renaissance, Paris Mgr. Tomáš Klimek Ph.D.
Ad hoc pracovní skupina k programu UNESCO Paměť světa

Mgr. Adolf.Knoll (l. 274)

PhDr. Miroslava Hejnová

Vědecká rada Knihovny Akademie věd PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Ústřední knihovnická rada PhDr. Vít Richter (l. 338)

Účast NK v konsorciích na zpřístupňování elektronických informačních zdrojů >>