Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Základní dokumenty

  Základní dokumenty

  Národní knihovna České republiky (NK ČR) je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo kultury ČR. Svou činností a směřováním vychází z kulturní politiky našeho státu, působí v souladu se Zřizovací listinou resp. jejím dodatkem z 26.4.2012 a Organizačním řádem Národní knihovny ČR. Zákonem 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) je definována jako knihovna s univerzálním knihovním fondem, doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační a historický fond. Zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a k dalším službám, jež poskytuje. NK ČR je centrem systému knihoven, vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti.

  Samostatnou součástí NK ČR je Slovanská knihovna s fondem odborné světové slavistické literatury, zejména historické, filologické a politologické a vybrané původní literární tvorby slovanských národů.

  Rozsahem svých fondů je NK ČR největší a zároveň jednou z nejstarších veřejných knihoven v České republice, řadí se mezi nejvýznamnější evropské i světové knihovny. Soubor historické a novodobé literatury obsahuje více než 6 milionů dokumentů s ročním přírůstkem 70 tisíc titulů. Informace o dokumentech jsou dnes zpřístupněny v elektronické podobě podle mezinárodních standardů, postupně jsou digitalizovány vzácné rukopisy a ohrožené tiskoviny. Ročně knihovnou projde přes půl milionu návštěvníků, včetně více než 25ti tisíc registrovaných uživatelů.

  Sídlem NK ČR je bývalá jezuitská kolej Klementinum, jež je národní kulturní památkou a patří mezi nejrozsáhlejší barokní stavby na území našeho státu. 4 miliony dokumentů jsou od roku 1996 uloženy v Centrálním depozitáři v Hostivaři.

  Nedostatek prostoru pro ukládání narůstajících fondů, zvyšující se nároky na kvalitu služeb a alarmující stav historických klementinských budov staví knihovnu před zásadní rozhodnutí současné doby - jak neodkladný problém optimálně vyřešit.

  Základní dokumenty

  Zřizovací listina NK ČR - Zřizovací listina NK ČR - změna ke dni 26. 4. 2012

  Organizační řád - Organizační struktura - Působnost útvarů

  Výroční zprávy a finanční výkazy

  Rada Národní knihovny ČR

  Protikorupční program

  Etický kodex zaměstnanců NK ČR

  GDPR v Národní knihovně ČR

  Koncepce stabilizace a rozvoje Národní knihovny České republiky na léta 2019-2023

  Strategie rozvoje NK ČR v letech 2017-2020

  Strategie rozvoje NK ČR v letech 2011-2016

  Povinně zveřejňované informace (2016)

  Členství NK ČR v organizacích

  Národní knihovna ČR jako výzkumná organizace

  NK ČR podporuje Prohlášení o zásadách globálních mezioborových digitalizačních iniciativ