Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Z historie knihovny Astronomie a fyzika v Klementinu

Astronomie a fyzika v Klementinu

Klementinum astronomické
část (od 31:14) z krátkého filmu České astronomické společnosti "Česká astronomie v průběhu času" (2021)

Klementinská hvězdárna
Astronomická věž Klementina byla postavena z iniciativy rektora jezuitské university Francisca Retze.  >>

Camera obscura v Astronomické věži Klementina
V místnosti, kde jsou zední kvadranty, je i malý otvor pro projekci Slunce. V poledne se místnost měnila v cameru obscuru a obraz Slunce padal na strunu napjatou na podlaze, aby se dalo určit zdánlivé sluneční poledne. Určení poledne projekcí Slunce - video

Astronomická věž v Klementinu a slavné časové znamení
Úzký kruhový ochoz na Astronomické věži Klementina, ze kterého je překrásný výhled na Prahu, je slavný i jinak. Odtud se totiž více než osmdesát let (1842 – 1926) ohlašovalo Pražanům pravé poledne >>

Pražské polední znamení z Klementina
Od roku 1891 bylo na náklad pražské obce oznamováno poledne výstřelem z děla na baště č. XIX městského opevnění  >>

Od poledního signálu k založení Fyzikálního ústavu aneb z Klementina do Würzburgu a zpět
I takto lze velice zjednodušeně postihnout působení profesora dr. Čeňka Strouhala (1850-1922) >>

Astronomie a Klementinum
Klementinum vybudovali jezuité a Astronomickou věž zde postavili již roku 1722.  >>

Astronomické, geofyzikální a meteorologické přístroje z 19. století v Astronomické věži Klementina
Při restaurování Astronomické věže Klementina v roce 2000 byl prostor tzv. pracovny rezervován pro expozici  >>

Meteorologická pozorování v Klementinu
U zrodu dodnes pokračující řady meteorologických pozorování, stál Antonín Strnad (1746–1799), třetí ředitel klementinské hvězdárny. Meteorologická stanice Praha - Klementinum rovněž funguje dodnes.

Hvězdný glóbus Caspara Pfliegera
Autorem dvou největších glóbů v Barokním knihovním sále Klementina byl Caspar Pflieger >>

Astronomická věž Klementina. Stavební historie ve 20. století
Astronomickou věž Klementina velkál rekonstrukce prováděná ve 20. a 30. letech podstatně nezasáhla  >>

Cínová tabulka ze sochy Atlanta
Při posledním restaurování v roce 1995 byla ze sochy Atlanta vyňata cínová tabulka  >>

Věžní hodiny v Astronomické věži Klementina
Čas v Astronomické věži odměřoval původně hodinový stroj zhotovený královským hodinářem císaře Karla VI.  >>

Poznámka k původnímu baroknímu stroji klementinských věžních hodin
Původní barokní klementinské věžní hodiny jsou ozdobou expozice měření času v Národním technickém muzeu  >>

Tycho Brahe: Astronomiae instauratae mechanica
První vydání díla Tychona Brahe Astronomiae instauratae mechanica v českých knihovnách >>


Galerie osobností