Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Z historie knihovny

  Z historie knihovny

  Historie v datech

  11. stol. dokládá se kaple sv. Klimenta
  13.-14. stol. při dominikánském klášteře Studium generale - latinská škola, jež splynula s Pražskou univerzitou
  1366 Karel IV. daroval univerzitě soubor kodexů
  1556 na troskách dominikánského kláštera budují jezuité kolej: Klementinum
  1622 Karlova univerzita se dostává pod správu jezuitů, kteří knihovny jejích kolejí přemisťují do Klementina
  17.-18.stol. působí zde významná jezuitská tiskárna, astronomické pracoviště, univerzita s názvem Karlo - Ferdinandova
  1773-1777 jezuité opouštějí Klementinum, univerzita a knihovna zůstávají, zásluhou Františka hraběte Kinského knihovní sbírky prohlášeny Marií Terezií za veřejnou c. k. Univerzitní knihovnu
  1781 pražští tiskaři odevzdávají knihovně povinný výtisk
  1807 povinný výtisk rozšířen na všechny české tiskaře
  1837 z rukopisných a tištěných dokumentů založen Mozartův památník, který je dnes součástí hudebního oddělení
  1848 Klementinum bylo studentskou pevností proti Windischgrätzovým vojskům
  1887 název změněn na c.k. Veřejná a univerzitní knihovna
  1918 Veřejnou a univerzitní knihovnu přebírá do své správy nově vzniklá Československá republika
  1919 součástí knihovny se stává Československý ústav bibliografický
  1924 založena Slovanská knihovna
  1929 Slovanská knihovna přemístěna do Klementina
  1935 knihovna přejmenována na Národní a univerzitní knihovnu, vydán zákon o povinném výtisku
  1939 po uzavření českých vysokých škol působí jako Zemská a univerzitní knihovna až od r. 1941
  1958 centralizací sloučeny velké pražské knihovny pod názvem Státní knihovna ČSR
  1990 nový název Národní knihovna, vystihující tradici a poslání
  1996 otevřen Centrální depozitář v Hostivaři
  1997 počátek automatizovaných informací o fondu

  Stavební vývoj Klementina

  Klementinský areál, patřící mezi nejvýznamnější památky Prahy (rozloha 2 ha), procházel dlouhým stavebním vývojem. Jeho počátky jsou spjaty s příchodem jezuitů (1556), kteří začínají na místě dominikánského kláštera budovat komplex církevních a školních budov. Hlavní období výstavby dnešní barokní podoby Klementina je ohraničeno roky 1578-1726 a je spjato s celou řadou významných architektů (Marek Fontana, Carlo a Francesco Lurago, Giovanni Domenico Orsi, Domenico Bossi, Giovanni Bartolomeo Cometa, František Maxmilian Kaňka, Kilián Ignác Dientzenhofer) i dalších umělců, podílejících se na výzdobě interiérů (Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Jan Hiebl, Ignác Raab, Kryštof Tausch, Josef Kramolín, Václav Vavřinec Reiner). Po celé 18. a 19. stol. nedošlo k žádným významnějším stavebním zásahům. Až v letech 1924-1936 architekt Ladislav Machoň provádí novodobé úpravy pro potřeby národní, univerzitní a technické knihovny.
  K plánované stavbě nové budovy NK na Letné, o níž se jednalo v letech 2005-2009, nedošlo.

  Významné klementinské osobnosti v průběhu staletí

  16. století
  Petr Canisius, zakladatel klementinské koleje

  17. století
  Jiří Plachý - vůdce studentů v boji proti Švédům (1648), Bohuslav Balbín - historik

  18. století
  Stanislav Vydra, Jan Tesánek, Josef Stepling - matematici, Antonín Strnad - astronom, Karel Rafael Ungar - historik a bibliotékář

  19. století
  Bernard Bolzano, Pavel Josef Šafařík - ředitel knihovny, Ignác Jan Hanuš - filosof a bibliotékář, Josef Truhlář - filolog a bibliotékář

  20. století
  Jako knihovníci zde působili spisovatelé, básníci, literární kritici a vědci, historici i hudebníci např.:
  Václav Tille-Říha, Otakar Theer, Otokar Fischer, Hugo Bergmann, Felix Weltsch, Ladislav Vycpálek, Jaromír Borecký, Jan Živný, Jan Emler, Karel J. Beneš, Edmond Konrád, Zdeněk Němeček, Oton Berkopec, Vilém Závada, Josef Strnadel, Milan Jungmann, Jan Petrmichl, Emma Urbánková.