Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Vydané publikace

  Vydané publikace - přehled

  Časopisy

  e-zpravodaj Národní knihovny ČR
  více ...

  Knihovna.
  více ...

  Knihovna plus.
  více ...

  Národní knihovna - Archiv 1999-2004
  více ...

  Certifikované metodiky

  Certifikovaná metodika: Na sestrojení a provoz zařízení pro ošetřování drobných muzejních předmětů napadených škodlivými členovci za pomoci řízené atmosféry (dusík)

  Certifikovaná metodika: Katalogizace elektronických publikací - neperiodických monografií podle RDA ve formátu MARC 21

  Knihy

  Konzervace a restaurování novodobých knihovních fondů
  K vydání připravily Petra Vávrová a Magda Součková
  více ...

  S knížkou do života
  více ...

  „Zakon soprotivlenija raspadu“. Osobennosti prozy i poezii Varlama Šalamova i ichvosprijatije v načale XXI veka. Sbornik naučnych trudov
  více ...

  Přetržený náhrdelník: výbor z díla
  Maxim Bahdanovič
  více ...

  Hidden or forbidden? Remarkable history of the books stored in the Reserve Collections of the National Library of the Czech Republic
  Marcela Strouhalová
  více ...

  Lobkowiczká mapová sbírka
  Jan Sobotka
  více ...

  Standard pro dobrý knihovní fond
  více ...

  Můj milý, jdeš-li v létě Ruskem: výbor z díla
  Dmitrij Prigov
  více ...

  Slovanská knihovna / Slavonic Library
  více ...

  Karel IV. Sen gotické svobody
  Zdeněk Uhlíř
  více ...

  Úřední jednolistové tisky jagellonského věku
  Kamil Boldan

  více ...

  Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům
  K vydání připravily Hana Mazurová a Zlata Houšková
  více ...

  Universitas Ferdinandea
  více ...

  Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře
  Jindřich Marek – Michal Dragoun
  více ...

  Pod znakom katalogov i materialov k… V. N. Tukalevskij i russkaja kniga za rubežom. 1918–1936 gg.
  Marija Magidova
  více ...

  Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku
  K vydání připravili Renáta Modráková a Tomáš Klimek
  více ...

  Slovanská knihovna – můj osud. Mozaika vzpomínek
  Jiří Vacek
  více ...

  Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961) (2. vyd.)
  Hana Opleštilová – Lukáš Babka. Úvodní slovo napsal Edward Kasinec
  více ...

  Knihy znovu nalezené. Konfiskované knihy po druhé světové válce ve správě NK ČR
  Marcela Strouhalová
  více ...

  Catalogus collectionis operum artis musicae de monasterii Siloensis
  Pavla Semerádová – Eliška Šedivá
  více ...

  Rudolf Hůlka: Fotografie Rómov z Podkarpatskej Rusi zo začiatku 20. storočia
  Autoři textů: Lukáš Babka, Hana Opleštilová, Alexander Mušinka
  více ...

  Sborník workshopu projektu NAKI DF11P01OVV020 „Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy“
  Editor Ludmila Mašková
  více ...

  Elektronické publikace v Národní knihovně ČR
  Tomáš Svoboda, Marie Balíková, Jaroslav Kvasnica, Zuzana Kvašová, Edita Lichtenbergová, Zdeněk Matušík, Jiří Pavlík, Jan Stavěl, Jaroslav Svoboda, Jaroslava Svobodová, Petra Šťastná, Martin Žížala
  více ...

  Bibliografický popis elektronických publikací v síti knihoven ČR
  Edita Lichtenbergová, Marie Balíková, Ludmila Benešová, Jarmila Přibylová, Jaroslava Svobodová
  více ...

  Interoperabilita v paměťových institucích: INTERPI
  Marie Balíková, Miroslav Kunt, Jana Šubová, Naděžda Andrejčíková, Jarmila Podolníková, Vlaďka Mazačová
  více ...

  Biblické příběhy na renesančních iluminacích (booklet k výstavě)
  více ...

  Klementinské pověsti
  Eva Novotná
  více ...

  Standard pro dobrou knihovnu. Metodický pokyn Ministerstva kultury ...
  více ...

  Metodika tvorby rozšířeného záznamu národních autorit (pro oblast zpracování tisků 16. století). Osobní jména a korporace
  Z. Bartl – T. Nejedlý – S. Světlíková – L. Šimek
  více ...

  Jan Hus: Problém přijmout svobodu
  Zdeněk Uhlíř
  více ...

  Na trnitých cestách života a tvorby
  Sestavily Miluša Bubeníková a Radka Hříbková
  více ...

  Meziválečná přestavba Klementina (booklet k výstavě)
  více ...

  Česká Alexandrovka
  Bohuslav Andrš
  více ...

  Průvodce po Souborném hudebním katalogu Národní knihovny ČR
  Sestavil Marc Niubo
  více ...

  Rovný přístup. Standard Handicap Friendly
  Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením
  více ...

  Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky. Díl VIII: Specializované archivy
  Úvod napsaly Lucie Hájková a Blanka Szunyogová.
  více ...

  MARC 21. Bibliografický formát. Dodatek 2
  Přeložily Edita Lichtenbergová – Ludmila Benešová – Jaroslava Svobodová – Jarmila Přibylová – Marie Balíková. Odpovědná redaktorka Edita Lichtenbergová
  více ...

  100x Vojtěch Kubašta
  více ...

  Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887–1961)
  Hana Opleštilová – Lukáš Babka. Úvodní slovo napsal Edward Kasinec
  více ...

  Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven
  více ...

  Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl III: 1788–1795
  Sestavila Františka Sokolová
  více ...

  Marina Cvetajevová: Verše Čechám / Stichi k Čechii
  více ...

  Standard pro dobrou knihovnu. Metodický pokyn Ministerstva kultury ...
  více ...

  COLLECTIO OPERUM MUSICALIUM QUAE IN BIBLIOTHECA KINSKY
  ADSERVANTUR ...
  Sestavila Eliška Bastlová
  více ...

  FRATRUM MISERICORDIAE ARTIS MUSICAE COLLECTIONES IN BOHEMIA ET MORAVIA RESERVATAE. 
  Michaela Freemanová
  více ...

  Libri catenati Egrenses
  K vydání připravili Kamil Boldan a Jindřich Marek
  více ...

  Ozvěny Gulagu: povídky a vzpomínky / Echo Gulaga: rasskazy i vospominanija Sestavili Semjon Vilenskij a Lukáš Babka; z ruských originálů přeložila Radka Bzonková, z českých originálů přeložila Allena Ponomaryova
  více ...

  Směrnice IFLA
  Služby veřejných knihoven
  K vydání připravily Christie Koontz a Barbara Gubbin
  více ...

  Manu propria…
  K vydání připravily Zuzana Adamaitis a Tereza Paličková
  více ...

  Vinzenz Maschek: Smyčcové kvartety
  Mikuláš, Jiří
  více ...

  Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michala Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky
  Milada Svobodová
  více ...

  Ruská pomocná akce v Československu: historie, význam dědictví (k 90. výročí zahájení)
  Sestavili: Lukáš Babka a Igor Zolotarev
  více ...

  Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky (Díl VII: Archivy Jihomoravského kraje)
  Sestavila Blanka Szunyogová
  více ...

  Bibliografie Zdenky Bergrové 2005–2011
  více ...

  The Klementinum. A Guide
  Petra Oulíková

  více ...

  Naše nebo cizí. Písemná kultura na Balkáně a střední Evropa ve středověku / Ours or Alien. Written Culture in the Balkans and Central Europe in the Middle Ages
  více ...

  Ukrajins‘ka Povstans‘ka Armìja ìnakše (v lìteraturì, mystectvì, kul’turì) / Ukrajinská povstalecká armáda jinak (v literatuře, umění a kultuře)
  sestavila Anastázia Lukáčová
  více ...

  Vzájemným pohledem. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století / V očeh drugega. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju
  sestavila Alenka Jensterle-Doležalová
  více ...

  Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010)
  Jiří Trávníček

  více ...

  Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005–2011). Sborník příspěvků závěrečného semináře k výzkumnému záměru MK00002322103
  více ...

  Ivan Aleksejevič Bunin: Bibliografija pervych izdanij v gazetach, žurnalach, literaturno-chudožestvennych al‘manachach i sbornikach (1887–1987)
  Sestavila Jitka Křesálková
  více ...

  Russkij zagraničnyj istoričeskij archiv v Prage – dokumentacija. Katalog sobranij dokumentov, chranjaščichsja v pražskoj Slavjanskoj biblioteke i v Gosudarstvennom archive Rossijskoj Federacii /Ruský zahraniční historický archiv v Praze – provozní dokumenty (registratura). Katalog sbírek uložených v pražské Slovanské knihovně a ve Státním archivu Ruské federace
  Sestavili Lukáš Babka, Anastasia Kopřivová, Lidija Petruševa
  více ...

  Slavistické reminiscence. Výbor z textů Jiřího Fraňka
  Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková
  více ...

  Musicalia v pražském periodickém tisku 1800–1825
  Jiří Berkovec
  více ...

  Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích. Studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414
  Jindřich Marek

  více ...

  Miscellane a oddělení rukopisů a starých tisků (21) 2011.
  Intelektuálové zamilovaní do knih
  Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové
  více ...

  Sibírsky autonomizmus. Zdroje, prejavy, reflexie (1917–1939)
  Ľubica Harbuľová
  více ...

  Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II. Tisky z let 1501–1800. Část VIII. a IX. Písmeno S–Ž. Čís. 15.191–17.631
  více ...

  Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů
  Ladislav Cubr

  více ...

  Čtyři podoby jedné kultury. Spojení rozptýleného obsahu středoevropského písemnictví. Four Versions of One Culture. A Synthesis of the Dispersed Content of Central European Literature
  více ...

  Rediscover Final Conference Proceedings. Prague, 15 September 2010
  více ...

  MARC 21. Formát pro autority. Dodatek 1
  Překlad: Edita Lichtenbergová

  více ...

  Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky. Díl VI: Archivy Severomoravského kraje
  více ...

  Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku
  Kamil Boldan
  více ...

  MARC 21. Bibliografický formát. Dodatek 1
  více ...

  Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století ve formátu MARC 21
  Zdenka Bosáková
  více ...

  Katalogy nové generace – analýza vybraných systémů z pohledu uživatele
  Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košťálová, Hana Nemeškalová
  více ...

  Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
  Kamil Boldan – Emma Urbánková
  více ...

  Jan Slavík (1885–1978): A Czech Historian of Revolutions
  Ed. Lukáš Babka a Petr Roubal
  více ...

  Katalogizace elektronických zdrojů
  Zpracovala Ludmila Benešová
  více ...

  Item plures et alios libros
  Zuzana Kulová a Michaela Bäumlová
  více ...

  Zelené evangelium (výbor z díla)
  Bohdan Ihor Antonyč
  více ...

  Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER)
  Colin Rosenthal, Asger Blekinge-Rasmussen, Jan Hutař a kol.
  více ...

  Officium in Nativitate Domini. Graduale ecclesiae Sancti Michaelis Opatoviensis Neo-Pragae, Pars 18
  Editor Martin Horyna
  více ...

  Dmytro Antonovyč a ukrajinská uměnověda
  Sestavila Dagmar Petišková
  více ...

  Libraries and Librarianship in the Czech Republic
  Sestavila a editovala Eva Marvanová a kol.
  více ...

  Výroční zpráva 2008
  Národní knihovna České republiky
  více ...

  Katalogizace hudebnin. Příručka pro katalogizátora s příklady ve formátech MARC 21 a UNIMARC
  Zpracovala Hana Borková
  více ...

  Hlasy vyhnaných. Periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945)
  Jiří Vacek a Lukáš Babka
  více ...

  Zákon a Písmo. Rukopisy české reformace 14.–16. století
  Renáta Modráková a Zdeněk Uhlíř
  více ...

  Česká Alexandrovka. Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi
  Bohuslav Andrš
  více ...

  Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků (20) 2008. Vzácné knihy jako švédská válečná kořist z třicetileté války
  Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové
  více ...

  Zofka Kvedrová (1878–1926). Recepce její tvorby ve 21. století
  Sestavily Jasna Honzak Jahič, Alenka Jensterle-Doležalová
  více ...

  Archivace webu
  Ludmila Celbová, Lukáš Gruber, Tomáš Síbek, Libor Coufal
  více ...

  Příručka uživatele systému ISMN
  Z anglického originálu přeložil a upravil Antonín Jeřábek
  více ...

  Oborové brány
  kolektiv autorů pod vedením Bohdany Stoklasové
  více ...

  Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 – osobní jména
  Jan Luffer
  více ...

  Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 – korporace
  Svojmila Světlíková
  více ...

  Čas odložil svůj šat. Móda z rukopisů 11.–16. století
  Renáta Modráková
  více ...

  Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II., Tisky z let 1501–1800. Část VII., písmeno Písně–Ř, čís. 12.821–15.190
  více ...

  Soupis pramenu k dějinám Ruska, Ukrajiny a Běloruska do r. 1945 z archivu České republiky. Díl V., Archivy Severočeského a Východočeského kraje
  více ...

  Katalogizace ve formátu MARC 21. Pokračující zdroje
  (Ludmila Hercová, Jaroslava Svobodová)
  více ...

  KATALOGIZACE VE FORMÁTU MARC 21
  Marie Balíková-Hana Kubalová-Jaroslava Svobodová
  více ...

  Anglo-americká katalogizační pravidla. Druhé vydání. Revize 1998. Dodatky 2003, 2004, 2005. 1.české vydání
  více ...

  Petr Nikolajevič Savickij (1895–1968): bibliografija opublikovannych rabot /
  Petr Nikolaevich Savitskii (1895–1968): A bibliography of his published works

  Sestavil Martin Beisswenger
  více ...

  XIII. mezinárodní sjezd slavistů : Lublaň 15.–21. 8. 2003 : bibliografie
  Sestavila Michaela Řeháková / (Bibliografie Slovanské knihovny; 73)
  více ...

  Výroční zpráva 2007
  Národní knihovna České republiky
  více ...

  Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl II: 1776–1787
  Sestavila Františka Sokolová
  více ...

  Poustevna básníků – básníci poustevny (ruská poezie 20. a 30. let 20. století v pražském exilu
  Jana Kostincová
  více ...

  Dostojevskij dnes : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : (Praha, 27. listopadu 2006, Národní knihovna České republiky)
  Sestavily Miluša Bubeníková – Marta Hrabáková – Radka Hříbková
  více ...

  Soupis rukopisů Knihovny kláštera premonstrátů Teplá / (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae monasterii Teplensis ordinis praemonstratensis)
  František Hoffmann
  více ...

  Ivan Aleksejevič Bunin: Bibliografija originalnych knižnych izdanij
  Sestavila. Jitka Křesálková
  více ...

  Dotazování v přirozeném jazyce: zkušenosti s aplikací prototypu systému M-CAST v českém prostředí
  Marie Balíková, Petr Strossa, Dana Vřešťálová
  více ...

  Dokumentová komunikace : studijní texty
  Beáta Sedláčková – Eva Marvanová
  více ...

  Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734–1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky
  Alena Richterová
  více ...

  DVD Codex gigas - Ďáblova bible
  více ...

  Codex gigas - Ďáblova bible (česká a anglická verze)
  více ...

  Prague Perspectives (II): A New Generation of Czech East European Studies
  (edited by Lukáš Babka and Petr Roubal)
  více ...

  Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování knih –ISBN– v České republice s dodatkem ; Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování hudebnin –ISMN– v České republice : stav k 31. 12. 2006.
  více ...

  Europeica – Slavica – Baltica : Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám
  (Sestavily: Helena Petáková – Hana Opleštilová)
  více ...

  Procházka Klementinem / DVD
  více ...

  Jak se zrodilo Oko nad Prahou / DVD
  23. října 2006 – 2. března 2007

  více ...

  Mezinárodní architektonická soutěž Nová budova Národní knihovny České republiky v Praze : katalog soutěžních návrhů = International Architectural Competition The New Building of the National Library of the Czech Republic / CD-ROM
  více ...

  The Eye above Prague : the Library for the Third Millenium
  více ...

  Edvard Kocbek (1904–1981) : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia věnovaného dílu a odkazu slovinského básníka, prozaika, esejisty a filozofa Edvarda Kocbeka : (Praha, 10. března 2005, Národní knihovna České republiky)
  (Jasna Honzak Jahič – Alenka Jensterle-Doležalová)
  více ... Na rozhraní křesťanského a židovského světa : příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757-1844)
  (Iveta Cermanová – Jindřich Marek)
  více ...

  Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky
  více ...

  Velislavova bible /Velislai biblia picta /Velislaus Bible
  Zdeněk Uhlíř)
  více ...

  Oko nad Prahou – knihovna pro třetí tisíciletí
  více ...

  Historické fondy Národní knihovny ČR / Průvodce
  (Miroslava Hejnová)
  více ...

  Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky
  (Jindřich Marek – Renáta Modráková)
  více ...

  Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách – cesta k budoucnosti
  více ...

  Miscelanea Oddělení rukopisů a starých tisků (19) 2005 – 2006
  více ...

  Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II., Tisky z let 1501 – 1800. Část VII., písmeno Ř č. 12.821-15.19
  více ...

  Clementinum : Kunstführer
  (Petra Oulíková)
  více ...

  Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny. K 80. výročí založení.
  (Sest. Dagmar Petišková)
  více ...

  Soupis pramenů národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl IV: Archivy Západočeského kraje
  více ...

  Ohlasy Velké francouzské revoluce v hudbě. Katalog pramenů ze schwarzenberské hudební sbírky v Českém Krumlově
  (Jiří Záloha – Jitřenka Pešková)
  více ...

  Летопись бытия и быта. Марина Цветаева в Чехии 1922–1925
  (Galina Vaněčkova)
  více ...

  Moji Pražané mě uctívají
  (Marc Niubò)
  více ...

  Allegretto per il Cembalo
  (Franz Xaver Wolfgang Mozart - nazývaný Wolfgang Amadeus)
  více ...

  La clemenza di Tito
  (Caterino Mazzolà – Pietro Metastasio)
  více ...

  Žít! Výbor z veršů / Žyc’! Vybranyja veršy
  (Ryhor Baradulin)
  více ...

  Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky od prvotisků do konce 19. století
  (Ed. Vlasta Faltysová)
  více ...

  Fotografcký booklet Klementinum
  (Král, Ivan)
  více ...

  Ukrajins’kyj portret na tli Prahy : ukrajins’ke mystec’ke seredovysce v mizvojennij Cecho-Slovaccyni
  (Oksana Pelens’ka)
  více ...

  Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu = Ukrajins’ke mystec’ke seredovysce v mizvoennij Cechoslovaccyni = Ukrainian fine arts in the between-the-wars Czechoslovakia : k 80. výročí založení Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze : sborník příspěvků z mezinárodní konference 12.–14. listopadu 2003 v Praze
  více ...

  Jezuité a Klementinum
  (Kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové a Ivany Čornejové)
  více ...

  Klementinum - průvodce
  (Oulíková, Petra)
  více ...

  Můj život a hudba
  (Jakub Jan Ryba)
  více ...

  Dalimilova kronika. Pařížský zlomek latinského překladu
  více ...

  Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl I 1710-1775
  (Sestavila: Sokolová, Františka)
  více ...

  PULMAN. Public Libraries Mobilising Advanced Networks.
  (Koordinace prací: Ressler, Miroslav)
  více ...

  Služby veřejných knihoven zdravotně postiženým občanům
  (Uspořádal Vincenc Streit ve spolupráci s Miroslavem Resslerem a Zlatou Houškovou)
  více ...

  MARC 21. Formát pro autority
  více ...

  MARC 21. Bibliografický formát
  více ...

  Anglo-americká katalogizační pravidla. Druhé vydání. Revize 1998. Dodatky 2002.
  více ...

  Prague perspectives I
  (Edited by Roubal,Petr and Veber,Václav)
  více ...

  Litěraturno-těatralnaja, koncertnaja dějatělnosť běžencev-Rossijan v Čechoslovakii (20-40-e gody 20-go veka). Díl I, díl II. (Inov, Igor)
  více ...

  Stříbrný věk ruské literatury. Sborník příspěvků ze sympozia
  (Hrabáková, Marta)
  více ...

  Matija Majar Zilski v česko-slovinském kontextu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ...
  více ...

  Mikrografie v praxi
  (Faský, Ervín)
  více ...

  Soupis pramenů k dějinám národu Ruska a Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivu České republiky Díl I: Státní ústřední archiv
  více ...

  Soupis k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl II. Archivy Středočeského kraje a Archiv hlavního města Prahy
  více ...

  Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl III. : Archivy Jihočeského kraje
  více ...

  Literární myšlenkové proudy latinsko-českého středověku
  (Tříška, Josef)
  více ...

  Kde koupit ...

  Prodejna publikací přemístěna do
  předsálí Zrcadlové kaple Klementina
  Klementinum 190, 110 00 Praha 1
  Tel: 221 663 331
  Pondělí - pátek
  8.15-12, 12.30-16.30 h

  Kde objednat ...

  Centrální depozitář NK ČR
  Vydavatelský odbor - odd. odbytu

  Sodomkova 2
  102 00 PRAHA 15
  Tel: 221 663 451
  Fax: 281 013 333
  vydavatelstvi@nkp.cz