Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Protikorupční program

Protikorupční program

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesení č. 39, jímž je uložena povinnost plnit opatření uvedená ve Strategii vlády v boji s korupcí. Jedním z úkolů v rámci protikorupční strategie je bod 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů. Zveřejnění seznamu těchto orgánů, včetně jejich personálního obsazení má nápomoci k větší důvěře veřejnosti k státní správě a její transparentnosti.