Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Národní digitální knihovna

  Národní digitální knihovna

  Validátor NDK

  Videospot o projektu NDK

  Financování projektu

  Projekt Vytvoření Národní  digitální knihovny (NDK) realizovaný ve spolupráci Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny je financován z Integrovaného operačního programu EU částkou 255 milionů korun a spolufinancován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR částkou 45 milionů korun. Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF ve výši 254 946 300 Kč, který činí 85%, je doplněn 15% kofinancování ze státního rozpočtu ve výši 44 990 700 Kč. Celkové způsobilé veřejné výdaje tedy činí 299 937 000 Kč.

  Hlavní cíle NDK

  1. Digitalizace významné části bohemikální produkce 19.-21. století, tj. knih vydaných na území České republiky, napsaných v češtině nebo pojednávající o Česku. Celkem do konce roku 2019 zdigitalizujeme více než 50 milionů stran, tedy přibližně 300 000 svazků. Činnost bude pokračovat iu po ukončení projektu v roce 2014.
  2. Dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti. Úložiště poskytne prostor pro bezpečné umístění dosud digitalizovaných dokumentů i digitálních dokumentů vytvořených či získaných v rámci dalších projektů.
  3. Zpřístupnění digitálních dokumentů. Pokud to autorské právo dovolí, bude zdigitalizovaný materiál zpřístupňován volně a zdarma.

  Co budeme přednostně digitalizovat a zpřístupňovat?

  • Dokumenty 19. a 20. stol., které jsou nejvíce ohroženy degradací kyselého papíru
  • Uživatelsky nejzajímavější a nejžádanější publikace od r. 1801 do současnosti
  • Uživatelsky nejzajímavější historické dokumenty do roku 1801 (včetně překladů plných textů)
  • Dokumenty volně přístupné široké veřejnosti nebo prostřednictvím českých knihoven
  • Další typy dokumentů podle kritérií významu, unikátnosti, fyzického stavu apod.

  Řídící výbor projektu:

  Zástupci NK ČR, MZK a MK ČR:
  Ing. Tomáš Böhm – Zástupce příjemce dotace – NK
  Alexander Michailidis – Zástupce zřizovatele – MK ČR
  Ing. Luděk Tichý – Hlavní koordinátor projektu NDK, předseda řídícího výboru – NK
  Ing. Petr Žabička – Zástupce partnera – MZK
  Mgr. Jiří Dobrovolný – Projektový manažer – externí služba (PragoData Consulting, s.r.o.)

  Zástupci systémového integrátora:
  Ing. Jan Vachuda – Zástupce systémového integrátora (CGI IT ČR), Ředitel Projektu NDK SI
  Ing. Zdeněk Mengler – Zástupce systémového integrátora (CGI IT ČR)
  Ing. Kamila Olivová – Zástupce systémového integrátora (CGI IT ČR)

  Organizační schéma a personální složení orgánů a pracovních skupin projektu "Vytvoření Národní digitální knihovny" zde.

  Více informací o projektu najdete na www.ndk.cz.
  Validátor NDK ke stažení zdarma na www.validator.ndk.cz