Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Zpracování fondů

Zpracování fondů

 

Obecná charakteristika

Úkolem zpracovatelských útvarů NK je zpracování veškeré produkce nově získané do fondů NK na úrovni monografické a seriálové.

Zpracování probíhá v souladu s mezinárodními standardy (MARC 21, RDA, ISBD, Konspekt, MDT).

Největším zpracovatelským útvarem a garantem katalogizační politiky je odbor doplňování a zpracování fondů.

Kromě zpracování souběžné produkce věnuje NK velkou pozornost převodu lístkových katalogů a tištěných bibliografií do strojem čitelné podoby neboli retrokonverzi.

 • oddělení retrospektivní konverze

  NK je garantem vydávání české národní bibliografie: dříve tištěné sešity (do roku 1999) i  CD/DVD (do roku 2008), nyní na webu.

  E. Lichtenbergová


  Retrokonverze

  Novinky České národní bibliografie

  N. Mikšovská