Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Odbor ochrany knihovních fondů

  Odbor ochrany knihovních fondů

  Aktuálně

  14.12.2016 Zveme Vás na letos již druhou konferenci věnovanou problematice syntetických materiálů ve sbírkách kulturních institucí. Konferenci pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace při Technickém muzeu v Brně, 14. 12. 2016 v Centrálním depozitáři Hostivař. Bližší informace jsou v přiložené pozvánce a programu. Platbu lze provést převodem nebo na místě v hotovosti. Kapacita sálu je omezena, proto vás žádáme o závaznou registraci na tomto odkazu: https://goo.gl/forms/oe2Tl827ecoUd1zL2 do 9. 12. 2016.

  Kontakt: Ing. Petra Vávrová, PhD. <Petra.Vavrova@nkp.cz>; Mgr. Jitka Neoralová <Jitka.Neoralova@nkp.cz>


  Úkolem Odboru ochrany knihovních fondů (OOKF) je komplexní ochrana a péče o fyzický stav historických a novodobých knihovních fondů Národní knihovny ČR. Odbor OOKF plní funkci výzkumného, konzultačního a metodického pracoviště s celorepublikovou působností pro ostatní knihovny, spolupracuje s mnoha institucemi a odbornými pracovišti v České republice i v zahraničí. Odbor OOKF zahrnuje tři oddělení:

  Celkový proces ochrany a péče o knihovní sbírky je třeba chápat jako komplex činností ... >>


  Havárie a živelní pohromy
  Riziko havárií a živelních katastrof
  Legislativa v oblasti řízení rizik a zásahů při katastrofách
  Prevence havárií a katastrof
  Poškození vodou
  Poškození požárem
  Poškození chemikáliemi
  Modrý štít
  Český komitét Modrý štít


  Péče o knihovní sbírky
  Ochrana knihovních fondů a kulturního dědictví
  Ochrana knihovních fondů před negativními vlivy prostředí
  Zásady manipulace a uložení knihovních fondů
  Vystavování knihovních exponátů
  Metody konzervace a ošetření poškozených dokumentů
  Program ochranných obalů
  Přístup k restaurování a konzervaci písemných památek

  Stránky jsou průběžně aktualizovány....

  Archiv událostí >>
  Služby knihovnám >>
  Výzkumné záměry a projekty >>
  Odborné texty a informace >>


  Informace, metodické poradenství a odborné konzultace

  Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří
  Centrální depozitář Hostivař
  Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15

  Ing. Petra Vávrová, PhD., ředitelka odboru
  Telefon: 281 013 102
  E-mail: Petra.Vavrova@nkp.cz
  Ing. Magda Součková, zástupce ředitelky, technolog
  Telefon: 281 013 236
  E-mail: Magda.Souckova@nkp.cz


  Oddělení restaurování
  Centrální depozitář Hostivař
  Sodomkova 2/1146, 102 00  Praha 15

  BcA. Jana Dřevíkovská, vedoucí oddělení
  tel. 281 013 382, 221 663 440
  E-mail: Jana.Drevikovska@nkp.cz
  Ondřej Lehovec, zástupce vedoucí
  Telefon: 281 013 382
  E-mail: Ondrej.Lehovec@nkp.cz


  Oddělení preventivní konzervace
  Centrální depozitář Hostivař
  Sodomkova 2/1146, 102 00 Praha 15

  Dana Hřebecká, vedoucí oddělení
  Telefon: 281 013 101
  E-mail: Dana.Hrebecka@nkp.cz
  Jana Viceníková, zástupce vedoucí
  Telefon: 281 013 101
  E-mail: Jana.Vicenikova@nkp.cz