Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod Katalogy a databáze Licencované databáze Přehled licencovaných zdrojů

  Přehled licencovaných databází

  Licencované zdroje, které NK ČR zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům, je uživatel povinen používat pouze pro své studijní a výzkumné potřeby a to standardním způsobem a pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí. Při práci v licencovaných zdrojích není přípustné využívat různé formy robotů či jiných automatických stahovacích programů.

  Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být odejmuto právo přístupu k licencovaným zdrojům.

  Abecední přehled licencovaných databází

  ab.gif - databáze obsahuje bibliografické citace, abstrakty 
  ft.gif - databáze obsahuje plné texty

  | # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | V | W |

   

  HAN - databáze je dostupná i mimo NK ČR prostřednictvím HAN, systému pro vzdálený přístup, po zadání uživatelského jména a hesla je nutné vybrat požadovanou databázi z nabídky např. pomocí Abecedního seznamu licencovaných zdrojů
  Shibboleth - databáze je dostupná i mimo NK ČR prostřednictvím systému Shibboleth, po zadání uživatelského jména a hesla je možné pracovat přímo se zvolenou bází

  CD-ROM - pro práci s CD-ROM jsou vyhrazeny speciální počítače v Referenčním centru. Prostřednictvím čtenářského konta v bázi NKC je možné tyto počítače rezervovat.

   

  21st Century Communication ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • příručka vyzdvihuje nejdůležitější témata, problémy, otázky a spory, které ovlivňují oblast komunikace v 21.století

  nahoru

  Academic Search Ultimate ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • multioborová databáze zpřístupňováná prostřednictvím rozhraní EBSCOhost
  • obsahuje více než 10.000 časopisů v plném textu, více než 9.000 recenzovaných časopisů v plném textu (z toho více než 6.500 bez embarga), více než 5.200 titulů v plném textu indexovaných ve Web of Science či Scopusu a také další typy dokumentů od konferenčních zpráv po monografie
  • plnotextové časopisy jsou nejen v angličtině, ale i dalších jazycích
  • obsahuje také více než 67.000 videozáznamů od zpravodajské agentury Associated Press
  • přístup v rámci CzechElib - Národního licenčního centra pro elektronické informační zdroje

  nahoru

  American Bibliography of Slavic and East European Studies (ABSEES)ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • bibliografie zachycuje záznamy knih, kapitol z knih, časopiseckých článků, recenzí a disertací o východní a střední Evropě a bývalém Sovětském svazu publikované v USA a v Kanadě
  • retrospektiva od roku 1990

  nahoru

  Anopress ft.gif archiv od roku 1996 archiv posledních 12 měsíců

  • mediální databáze českého tisku, rozhlasových a televizních pořadů a internetových zdrojů nyní dostupná ve dvou vyhledávacích rozhraních
  • mediální část obsahuje články z českého tisku (od roku 1996), plnotextové záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize (od roku 1998) a internetových zdrojů (od roku 2000)
  • články od roku 2012 mohou být výběrově doplněny o náhled
  • Anopress je přístupný pouze ve Studovně periodik a Referenčním centru
  • více o novém vyhledávacím rozhraní v č. 6/2018 e-zpravodaje NK ČR
  • od 1.4.2019 dostupné pouze v novém vyhledávacím rozhraní

  nahoru

  Nove Art Full Text ft.gif vzdálený přístup Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • Komplexní zdroj informací z uměleckých a příbuzných oborů
  • obsahuje abstrakta z více než 600 titulů (z toho více než 350 recenzovaných) s retrospektivou až k roku 1977, plné texty článků z více než 300 titulů periodik, abstrakta více než 14 000 disertačních prací, rejstřík více než 200 000 uměleckých reprodukcí
  • Obsahově databáze pokrývá výtvarné, dekorativní a užité umění, lidové umění, fotografii, film a architekturu

  nahoru

  Nove Art Index Retrospective 1929-1984 ft.gif vzdálený přístup Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • poskytuje přístup k literatuře vztahující se k výtvarnému, dekorativnímu a užitému umění vydané v letech 1929-1984
  • obsahuje záznamy z téměř 600 titulů (většinou recenzovaných), včetně více než 25 000 recenzí

  nahoru

   

  ASPI (Automatizovaný systém právních informací)  ft.gif

  • databáze ASPI obsahuje:
   • Předpisy: předpisy české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, kompletně plnotextově od roku 1918, právní předpisy vydané samosprávnými celky – kraji, předpisy ministerstev a ústředních orgánů, nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů, předpisy vydané před rokem 1918 (tzn. včetně zákonů bývalého Rakouska-Uherska)
   • Judikatura: rozhodnutí národních soudů, výběr rozhodnutí Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva, obsahuje řadu rozhodnutí některých jiných úřadů, zpracovány jsou oficiální Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, historické judikáty ze sbírek Vážného a Bohuslav
   • Literatura: výklady, komentáře, stanoviska a důvodové zprávy k právním předpisům, stanoviska a výklady ústředních orgánů
   • Předpisy EU a judikatura ESD
   • Samospráva - Předpisy měst a obcí ČR
   • Bibliografie – modul obsahuje bibliografii knih a článků z právní, daňové, účetní a pracovněprávní oblasti s vazbou na předpisy a rejstřík včetně anotací nakladatelů a časopisů
   • Registry
   • Kalkulačka ASPI – umožňuje snadný výpočet úroků, poplatků, odměn, sazeb a nákladů
  • data obsažená v ASPI jsou aktualizována 1x týdně
  • ASPI je přístupné pouze ve Studovně periodik a Referenčním centru
  • souběžně může ASPI využívat maximálně 7 uživatelů

  nahoru

  Biological Abstracts (1987-2012)ab.gif vzdálený přístup: HAN

  • nejdůležitější vědecká databáze z oblasti biologie a biomedicíny
  • součástí bibliografických záznamů mohou být odkazy na plné texty v jiných licencovaných databázích
  • retrospektiva r. 1987-2012

  nahoru

  Books in Print Global Edition vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • nakladatelská databáze
  • obsahuje aktuální nabídku na americkém, kanadském, britském, australském a novozélandském knižním trhu
  • součástí databáze jsou i kontakty na nakladatele

   

   

  nahoru

  Business Source Ultimate ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • světově nejrozsáhlejší akademická databáze v oblasti obchodu indexuje nejdůležitější akademické časopisy
  • databáze nabízí plné texty více než 3.500 časopisů a magazínů, více než 2.000 recenzovaných časopisů, a také monografií, průmyslových a tržních analýz a zpráv, profilů firem, SWOT analýz, video seminářů

  nahoru

  Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) ab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • plnotextová databáze odborných periodik vydávaných v zemích střední a východní Evropy
  • vícejazyčná databáze pokrývá řadu oborů, včetně obchodu a ekonomiky, lékařských věd, politických věd, práva, knihovnictví a informační vědy, literatury a jazykovědy,  historie nebo sociologie
  • databáze obsahuje více než 600 titulů

  nahoru

  Central and Eastern European Online Library (CEEOL) ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • CEEOL je elektronická knihovna a platforma na zpřístupnění odborných a vědeckých časopisů ze střední a východní Evropy se zaměřením na humanitní a společenské vědy
  • obsahuje půl milionu článků z téměř 2.000 časopisů
  • zastoupené jsou i časopisy vycházející v České republice či na Slovensku
  • nabízí také e-knihy a tzv. šedou literaturu - plné texty jsou přístupné u dokumentů v režimu Open Access

  nahoru

  Dietrich's Index Philosophicus (1983-2009)ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • databáze obsahuje přes 900 000 záznamů článků a recenzí z více než 5 500 časopisů a sborníků v různých jazycích z oblasti společenských věd
  • databáze je zaměřená převážně na filosofii a dále také na  teologii, religiosní umění a vědu
  • součástí Dietrich's Index Philosophicus jsou záznamy převzaté z jiných bibliografických bází společnosti DIETRICH (IBZ- 1983-1996, IBR 1984-1996, IJBF 1983-1996)
  • retrospektiva r. 1983-2009

  nahoru

  E-knihy do každé knihovny ft.gif

  • 97 publikací z produkce nakladatelství Academia vydaných od roku 2001 do současnosti
  • plné texty knih jsou dostupné pouze na vybraných počítačích v Referenčním centru NK ČR, tyto počítače si můžete rezervovat prostřednictvím svého čtenářského konta v bázi NKC
  • v souladu s uzavřenou smlouvou je možné z těchto dokumentů pouze tisknout, ukládání dokumentů nebo jejich částí není možné
  • další informace o projektu E-knihy do každé knihovny

  nahoru

  eBook Collection (EBSCOhost) ft.gif vzdálený přístup: HAN

  • kolekce akademických elektronických knih v rozhraní EBSCOhost

  nahoru

  ebrary viz ProQuest Ebook Central

  nahoru

  EBSCOab.gif ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  nahoru

  EBSCO Discovery Service (EDS) ab.gif ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth přístup typu: host

  • multivyhledávač napříč elektronickými a tištěnými zdroji NK ČR
  • služba EDS představuje rychlý a jednoduchý přístup k různým fondům knihovny z jediného místa
  • EDS nabízí nejobsáhlejší index kvalitních popisných údajů, integraci různých zdrojů (plnotextových databází, katalogu knihovny, repozitářů atd.), plnotextové vyhledávání, ale také vyhledávací rozhraní upravené podle potřeb konkrétní knihovny
  • EBSCO Discovery Service NK ČR obsahuje:
  • Online katalog NK ČR - báze NKC
  • Souborný katalog ČR
  • Online katalog Slovanské knihovny - báze SLK
  • obsah vybraných předplácených elektronických databází
  • informace o článcích a dalších dokumentech z online zdrojů, které NK ČR nepředplácí
  • informace z digitální knihovny Manuscriptorium

  dostupnost plného textu vychází z licenčních podmínek jednotlivých databází

  • Research Starters - databáze Research Starters nabízí sumarizaci více než 55 000 témat, které jsou zpracovány na základě spolupráce správců licencovaného obsahu Encyclopaedia Britannica, Salem Press a EBSCO.
  • EDS nabízí i přístup typu host - rozhraní EDS je v tomto případě pro vyhledávání volně přístupné komukoliv, u záznamů z licencovaných zdrojů se zobrazují pouze základní údaje, pro přístup k podrobnějšímu záznamu nebo plnému textu je nutné se přihlásit jako registrovaný uživatel NK ČR

   

  nahoru

  EBSCO Journal Service (EJS) ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • přístup k elektronickým plným textům článků časopisů v rámci předplatného tištěných časopisů u firmy EBSCO
  • EJS obsahuje více než 100 titulů z různých oborů (biologie, chemie, politologie atd.)
  • retrospektiva časopisů je různá, nejdále od roku 1998

  video návod

  ejs

   

   

   

   

   

  nahoru

  Electre ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • nejobsáhlejší databáze o francouzské knižní produkci (včetně multimediální produkce a CD), do databáze jsou zahrnuty i připravované tituly
  • databáze, která je vytvářena od roku 1984, obsahuje na 900 000 záznamů, každý záznam je opatřen abstraktem a může být doplněn dalšími informacemi (biografické údaje oautorovi, náhled obálky)
  • denní aktualizace, roční přírůstek cca 150 00 záznamů
  • v databázi Electre.com je možné najít i informace o cca 10 000 nakladatelích a vydavatelích

  nahoru

  Emerald ft.gif vzdálený přístup: HAN Shibboleth

  • elektronicky přístupné časopisy vydavatelství Emerald
  • dostupné jsou kolekce:
   • Library Studies (17 časopisů s tematikou knihovnictví a informačních studií) - dostupné plné texty z let 2008-2017
   • Information and Knowledge Management (12 časopisů mapujících oblast informačního a znalostního managementu) - dostupné plné texty z let 2009-2012
   • Emerald Management eJournals 60 (60 časopisů z oblasti managementu v různých oborech) - dostupné plné texty z let 2009-2013
  • databáze je také přístupná prostřednictvím Oborové brány KIV

  video návod

  emerald

  nahoru

  Encyclopedia of Glogal Change ft.gif vzdálený přístup: HAN Shibboleth

  • encyklopedie obsahuje na 300 hesel věnovaných různým jevům, které ovlivňují a mění život na Zemi
  • naleznete zde např. bližší informace k měnícím se ekosystémům, změnám klimatu, zásobování vodou a jídlem, populaci, politickým a globálním změnám, organizacím a strategiím, ale i biografie a případové studie

  nahoru

  Encyclopedia of Life Course and Human Development ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • encyklopedie se zabývá ze sociologického hlediska třemi klíčovými obdobími v životě člověka, tj. dětstvím a dospíváním, dospělostí a stářím
  • zkoumá, jakým způsobem ovlivňují lidský život zkušenosti, změny a události jako např. péče o dítě, vzdělávání, stres, manželství, kariéra, závislosti, přátelství, rodičovství, nemoci, duchovno a důchod

  nahoru

  The Encyclopedia of Semiotics ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • obsáhlá referenční příručka, v níž naleznete výklad pojmů z oblasti sémiotiky, teorie znaků a kulturologie
  • encyklopedie obsahuje na 300 hesel připravených špičkovými odborníky z mnoha oborů
  • hesla vysvětlují klíčové koncepce, teorie, přiblíží jednotlivé teoretiky, ideové školy a dále se věnují otázkám z oblasti komunikace, poznávání a kulturní teorie

  nahoru

  Environment Complete ft.gifab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • databáze obsahuje téměř 4 miliony záznamů článků z více než 2.200 časopisů
  • plný text je dostupný u více než 1.200 časopisů a 180 monografií
  • databáze je zaměřená na oblast zemědělství, ekologie, geografie, ochrany životního prostředí a dalších oborů včetně územního plánování, veřejné politiky či práva

  European Views of the Americas: 1493 to 1750 ab.gif

  • bibliografická databáze pokrývající evropská díla se vztahem k Americe
  • komplexním průvodce po tištěných záznamech o Americe, které byly napsány v Evropě před rokem 1750
  • obsah vychází z autoritativní bibliografie „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750“
  • obsahuje více než 32 000 hesel
  • vytvořeno ve spolupráci s John Carter Brown Library


  nahoru


  FRANTEXT ft.gif

  • databáze zpřístupňuje plné texty 4 746 francouzských děl (údaj k září 2015) zejména z oblasti literatury a filozofie, ale také vědy a techniky (okolo 10% textů)
  • databáze pokrývá období od 10. do 21. století
  • FRANTEXT nabízí pro vyhledávání dvě možnosti:
  • verze „non categorisé“ (FRANTEXT intégral) – celý obsah korpusu
  • verze „categorisé“ – obsahuje 1940 prozaických děl z 19. a 20. století, nabízí širší možnosti vyhledávání

  nahoru

  Gale Literary Sources (dříve Literature Resource Center)ab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • nejobsáhlejší online databáze věnovaná literatuře
  • databáze nabízí životopisné údaje, materiály obsahující recenze a další doplňující informace
  • v Gale Literary Sources je možné nalézt:
   • biografické informace o více než 145 000 autorech,
   • více než 1 milion článků, kritických esejí a recenzí v plném textu z více než 450 vědeckých periodik a literárních časopisů,
   • více než 11 000 přehledů tvorby k často studovaným tématům,
   • více než 30 000 básní, povídek a her v plném textu,
   • více než 10.000 rozhovorů,
   • více než 11.200 odkazů na klíčové webové stránky a 4.000 obrazových portrétů,
   • slovník Merriam-Webster's Encyclopedia of Literature vysvětlující termíny a pojmy z oblasti literatury
  • součástí je i bibliografická databáze Modern Language Association International Bibliography - obsahuje více než 2 miliony záznamů z oblasti jazykovědy a literatury s retrospektivou od roku 1921
  • k dispozici je také přístup ke Scribner Writers Series a Twayne's Authors Series
  • přístup v rámci CzechElib - Národního licenčního centra pro elektronické informační zdroje

  video návod

  lrc

  nahoru

  Gale Virtual Reference Library ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  nahoru

  GreenFILEab.gif ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • databáze je tematicky zaměřena na všechny aspekty vlivu lidské činnosti na životní prostředí (globální oteplování, trvale udržitelné stavitelství, znečištění, trvale udržitelné zemědělství, obnovitelná energie, recyklace atd.)
  • zpřístupňuje vědecké, vládní i obecně zájmové tituly
  • obsahuje více než 880.000 záznamů s abstrakty, u více než 13.00 záznamů je možné získat plný text

  nahoru

  Historical Abstracts with Full Text ab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • databáze je zaměřena na světovou historii (mimo USA a Kanady) od 15.století do současnosti
  • věnuje se mj. archeologii, antropologii či sociologii
  • indexuje více než 2.300 vědeckých časopisů z oblasti historie ve více než 40 jazycích s retrospektivou od roku 1953 (výběrově i od začátku 20.století)
  • dostupné plné texty z více než 540 časopisů a 140 monografií
  • prohledatelné citace u článků z více než 500 časopisů

  nahoru

  Homelessness Handbook ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • v publikaci naleznete mnoho informací o bezdomovectví , např. vysvětlení kdo jsou bezdomovci, proč se stali bezdomovci, co to znamená být bezdomovcem a co můžeme pro zmírnění utrpení bezdomovců udělat.

  nahoru

  Nove Index to Printed Music (IPM) ab.gifvzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • Elektronický zdroj pro vyhledávání jednotlivých hudebních skladeb vydaných ve standardních odborných edicích
  • Určeno především pro hudební vědce a studenty
  • Obsahuje více než 550 000 záznamů samostatných hudebních děl v tištěných edicích
  • Vyhledávání možno omezit na hudební žánry, jazyk textu a rok vydání
  • Samostatná kolekce autoritních odkazů umožňuje vyhledávat názvy hudebních kolekcí či jednotlivé skladatele

  nahoru

  International Encyclopedia of Communication ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • encyklopedie pokrývá komunikační studia, jejich teorie, mediální a komunikační fenomény, výzkumné metody, problémy, koncepty a rozdělení do geografických oblastí, celkem obsahuje 1339 hesel
  • hesla jsou rozdělena do 29 skupin odpovídajících hlavním tématům v oblasti komunikace, každá skupina je uvedena expertem v daném oboru. Tyto skupiny zahrnují teorii a filozofii komunikace, mezilidskou komunikaci, žurnalistiku, komunikaci mezi rozdílnými kulturami a skupinami, mediální dopady, strategickou komunikaci/PR, komunikační a mediální právo, politiku, technologie a systémy ve světě.

  nahoru

  International Index to Music Periodicals Full Text (IIMPFT) viz Music Periodicals Database

  nahoru

  ISBN – DIRECTORY (CD-ROM)

  • asi 400 000 záznamů o nakladatelích z celého světa

  ISSN Portalab.gif

  • přehled periodik zahrnutých v systému ISSN
  • záznamy periodik obsahují kromě názvu a zkráceného názvu periodika i další údaje, např. číslo ISSN, frekvenci vydávání, jazyk, formy vydání, údaje o vydavateli
  • přístup k databázi ISSN Portal je omezen na 2 souběžně pracující uživatele

  nahoru

  Journal Citation Report (JCR)   vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • souhrnná polytematická databáze zpřístupňuje údaje, které pomáhají vyhodnocovat a porovnávat odborné vědecké časopisy
  • doplněk k databázi Web of Science
  • uvádí nejčastěji vyžadovaný index - Impact factor
  • české impaktované časopisy

  video návod

  jcr

   

  JCR IF TR

  nahoru

  JSTOR Music Legacy Collection ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • elektronická knihovna zaměřující se na archivování a zpřístupňování plných textů významných vědeckých časopisů
  • jednotlivé tituly jsou zpravidla obsaženy v úplné retrospektivě s výjimkou několika nejnovějších ročníků (tzv. moving wall)
  • Music Legacy Collection obsahuje více než 70 muzikologických časopisů, mimo jiné 19th Century Music, Acta musicologica, Archiv für Musikwissenschaft, Early Music, Ethnomusicology, Journal of the American Musicological Society, Journal of the Royal Music Association, Music & Letters, The Music Quarterly, Revue de Musicologie ad.

  video návod

  jstor

  nahoru

  Kdo je kdo v české slavistice

  • elektronická databáze českých slavistů

  nahoru

  Lexikon českých výtvarníků ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • Lexikon uvádí akademicky vzdělané výtvarníky, samouky a naivní výtvarníky narozené ve 20.století
  • malíři, sochaři, fotografové, umělci pracující se sklem, ilustrátoři, keramici, řezbáři, autoři poštovních známek, mincí, medailí, šperků, animovaných filmů a umělci, kteří při své práci využívají nová média

  nahoru

  Library and Information Science Abstracts (LISA)ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • LISA pokrývá oblasti knihovnictví a odborných knihoven, informatiky, managementu knihoven, vyhledávání v online databázích, CD-ROM, hypertext, nové informační technologie, expertní systémy, strojový překlad, vydavatelství, audiovizuální materiály, internetové technologie, CD a DVD, WWW apod.
  • abstrakty z více jak 550 periodik publikovaných ve 20 jazycích v 65 zemích
  • retrospektiva od roku 1969
  • databáze je přístupná v Knihovně knihovnické literatury
  • databáze je také přístupná prostřednictvím Oborové brány KIV
  nahoru

  video návod

  lisa

   

  Library & Information Science Source (LISS) ab.gifft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • databáze LISS obsahuje plné texty více než 460 publikací, indexuje oborové časopisy, elektronické knihy, výzkumné zprávy a konferenční materiály
  • kromě nového obsahu zahrnuje také databázi LISTA FullText a LLIS
  • databáze je také přístupná prostřednictvím Oborové brány KIV

  nahoru

  Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • databáze pokrývá oblast knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, vyhledávání v online zdrojích, informačního managementu apod.
  • abstrakty z celkem 600 periodik, knih, výzkumných zpráv a sborníků z konferencí
  • retrospektiva od poloviny 60.let 20.století
  • databáze je přístupná v Knihovně knihovnické literatury
  • databáze je také přístupná prostřednictvím Oborové brány KIV

  nahoru

  Library Press Display viz PressReader (změna platformy od září 2016)

  nahoru

  Literature online ab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • elektronická knihovna více než 350 000 děl anglické a americké poezie, dramat a prózy
  • databáze zahrnuje kromě plných textů literárních děl i biografické a bibliografické informace a další sekundární informační zdroje
  • původní rozhraní v provozu do léta 2019

   

   

  nahoru

  Literature Resource Centre viz Gale Literary Sources

  nahoru

   

  NoveLitRes: Biblioteka ft.gif vzdálený přístup: na vyžádání ve Slovanské knihovně (viz níže)

  • elektronická knihovna publikací vydaných v ruském jazyce
  • nabízí přibližně 318 000 elektronických knih a audioknih širokého zaměření
  • přístup pro registrované uživatele Slovanské knihovny prostřednictvím uživatelského jména a hesla (přiděluje se v půjčovně SK)
  • domácí stránky databáze
  • informace o programu LitRes: Biblioteka

  nahoru

  MGG Online ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) je významná hudební encyklopedie v němčině, nyní přístupná jako online databáze
  • MGG Online obsahuje:
   • kompletní obsah druhého vydání včetně aktualizací, dodatků a revizí
   • obsáhlé pokrytí všech oblastí hudebních studií
   • více než 19.000 článků od více než 3.500 autorů z 55 zemí
  • více o databázi

  nahoru

  Nove MLA International Bibliography with Full Text ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • Databáze kombinuje bibliografické informace z publikací určených pro studium z oblasti jazykovědy, literatury, rétoriky, lidového umění či filmu s více než 1000 časopisů v plnotextové podobě
  • Obsahuje více než 2,8 milionu podrobných bibliografických citací
  • Databázi vytváří Modern Language Association (MLA)
  • Databáze má mezinárodní záběr, bibliograficky pokrývá odborné publikace od začátku 20.století do současnosti z řady dokumentů od článků v časopisech, přes monografie a až po dizertace a webové stránky
  • Databáze obsahuje MLA Directory of Periodicals a MLA Thesaurus

  nahoru

  Music Periodicals Database (dříve International Index to Music Periodicals Full Text - IIMPFT) ab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • bibliografie pokrývající přes 800 titulů vědeckých i populárně naučných časopisů z 20 zemí světa
  • obsahuje více než 1,3 milionu záznamů s retrospektivou až od roku 1874
  • roční přírůstek činí cca 30 000 záznamů
  • plné texty jsou dostupné u téměř 400 vybraných časopisů
  • databáze pokrývá široké spektrum oblastí a všech aspektů hudby, včetně hudebního vzdělávání, etnomuzikologie, hudebního divadla, hudební teorie, populární hudby, kompozice atd.
  • úplný seznam zahrnutých titulů, informace o nových přírůstcích v databázi a další pomůcky naleznete zde

  nahoru

  Music Online ab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Shibboleth

  • kolekce plnotextových hudebních databází firmy Alexander Street Press je zaměřena především na etnomuzikologii, world music, vážnou hudbu a jazz
  • jednotný přístup ke všem databázím poskytuje portál Music Online, jednotlivé záznamy jsou vzájemně proodkazovány (např. nahrávka a noty)
  • pět specializovaných databází obsahujících nahrávky:
   • Classical Music Library – přes 16.000 alb vážné hudby z produkce více než 30 nakladatelství
   • Jazz Music Library – nejrozsáhlejší kolekce jazzových nahrávek dostupná online obsahuje téměř 9.000 alb
   • Smithsonians Global Sounds for Libraries – sbírka dokumentárních nahrávek hudby i mluveného slova je virtuální encyklopedií zvukových pramenů tradiční hudby a orální historie, neocenitelný zdroj pro etnomuzikology i učitele angličtiny, obsahuje více než 3.000 alb
   • American Song – kořeny tradiční americké písně a populární hudba před rokem 1960, obsahuje téměř 7.000 alb
   • Contemporary World Music – obsahuje téměř 17.000 alb moderních nahrávek world music
  • hudebniny (tj. notové záznamy) poskytuje Classical Scores Library – sbírka více než 53.000 partitur vybraných děl vážné hudby
  • tři zdroje přinášející referenční literaturu:

  video návod

  music online

  nahoru

  Nove My Heritage Library Edition ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • jedna z největších genealogických databází
  • významný zdroj pro objevování, uchovávání a sdílení rodinné historie
  • zpřístupňuje rozsáhlou kolekci historických záznamů, fotografií a dalších zdrojů
  • k dispozici v českém jazykovém rozhraní
  • obsahuje:
   • více než 9 miliard historických záznamů z USA, Evropy, Latinské Ameriky a dalších regionů
   • více než 3 miliardy exkluzivních rodokmenových profilů od MyHeritage a Geni,
   • stovky milionů záznamů ze Skandinávie,
   • více než 100 milionů snímků náhrobků,
   • více než 474 milionů historických fotografií
   • údaje z federálního sčítání lidu USA (1790-1940) a Sčítání lidu Spojeného království (1841-1911) včetně náhledů
   • vojenské záznamy, imigrační záznamy a seznamy cestujících
   • záznamy týkající se přidělování občanství
   • adresáře, průvodce, příručky, biografie a ročenky
   • vládní, zemské a soudní záznamy
   • poslední vůle a probační záznamy
   • přidaný licencovaný obsah včetně nekrologů Tributes, WikiTree, BillionGraves, Canadian Headstones a dalších
  • průběžné přidávání nového obsahu
  • více o databázi
  • přístup do databáze přes rozcestník databází v rozhraní EBSCOhost

  nahoru

  Naxos Music Library vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • sbírka nahrávek vážné hudby dostupných online
  • kromě vážné hudby obsahuje mimo jiné řadu nahrávek z oblasti jazzu, folku a world music, kolekci čínské hudby a rovněž soubor historických nahrávek
  • databáze dále zahrnuje i průvodní texty a řadu dalších doplňkových informací jako stručný přehled dějin hudby s doporučenými nahrávkami, anglický slovník hudební terminologie, ukázky správné výslovnosti jmen skladatelů apod.
  • plný přístup k databázi zajišťuje přednostně Studovna hudebního oddělení
  • další informace

  video návod

  naxos

  nahoru

  Naxos Music Library Jazz vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  nahoru

  OCLC FirstSearch ab.gif ft.gif - od 1.1.2013 byl přístup k databázi ukončen

  nahoru

  Official Document System ft.gif

  • databáze oficiálních dokumentů OSN je elektronickým archivem dokumentů publikovaných Spojenými národy
  • databáze ODS zajišťuje jednotný online přístup k plným textům oficiálních dokumentů, které byly vydány v průběhu ecotojxistence Organizace spojených národů
  • plnotextové dokumenty jsou dostupné v pdf formátu ve všech oficiálních jazycích - v angličtině, v arabštině, v čínštině, ve francouzštině, v ruštině a ve španělštině
  • dokumenty v databázi ODS jsou rozděleny do dvou souborů:
   • United Nations Documentation soustřeďuje publikace vydané od r. 1993, soubor neobsahuje dokumenty, které jsou určené k prodeji, smlouvy (ty lze nalézt v UN Treaty Collection), tisková prohlášení (vyhledatelná v Press Release nebo na webových stránkách UN News Website), informační materiály pro veřejnost a neformální publikace typu referátů a přednášek
   • United Nations Resolutions zahrnuje záznamy rezolucí vydaných hlavními orgány OSN - Valným shromážděním, Radou bezpečnosti, Ekonomickou a sociální radou a Poručenskou radou od roku 1946
  • databáze je volně dostupná
  • bližší informace o databázi naleznete na stránkách NK ČR

  nahoru

  OmniFile Full Text Select ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • multidisciplinární plnotextová článková databáze
  • obsahuje plné texty z více než 3.400 publikací, z nichž je mnoho recenzovaných
  • oborové pokrytí: umění, vzdělávání, právo, humanitní vědy, společenské vědy a technologie
  • retrospektiva od roku 1972

  nahoru

  OTTOVA ENCYKLOPEDIE (CD-ROM)

  • digitální replika velkého Ottova slovníku naučného publikovaného v letech 1888-1908

  nahoru

  Oxford Music Online ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • encyklopedie Grove Music Online zpřístupněná v rámci hudební oborové brány Oxford Music Online patří k nejvýznamnějším anglicky psaným referenčním zdrojům pro hudbu a hudební vědu
  • plný přístup k databázi zajišťuje přednostně Studovna hudebního oddělení
  • další informace

  nahoru

  PressReader (dříve Library Press Display) ft.gif Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • databáze novin z celého světa
  • obsahuje více než 7.000 titulů ze 120 zemí ve více než 60 jazycích
  • dostupnost vydání až 90 dní zpětně v preprintové podobě
  • aktuální vydání často k dispozici před vydáním tištěné verze
  • vyhledávání napříč tituly
  • sdílení článků přes e-mail, sociální sítě či blogy

   

   

   

  Aplikace PressReader

  umožňuje stahovat aktuální vydání novin a časopisů do vašich mobilních zařízení - podrobnější informace


  nahoru

   

  Project MUSE - Standard Collection ft.gif vzdálený přístup: HAN Shibboleth

  • plnotextová multidisciplinární kolekce více než 350 odborných recenzovaných časopisů zaměřených na problematiku sociálních a humanitních věd
  • oborové pokrytí: vzdělávání, jazykověda, historie, filozofie, umění, slavistika a slovanské vědy, knihovnictví atd.

  nahoru

  ProQuest Ebook Central (dříve ebrary) ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  nahoru

   

  Rarebooks ft.gif

  • online přístup k více než 80 elektronickým bibliografiím
  • tematicky databáze pokrývá oblast starých tisků, světové literatury, přírodopisu, přírodních věd, lékařství, teologie, kulturologie, mezinárodních teritoriálních studií, judaik, hudby, teologie, umění, architektury atd.
  • přístup k databázi Rarebooks.info je omezen na 3 souběžně pracující uživatele

  nahoru

  Regional Business News ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • Regional Business News je dílčí bází databáze Business Source Complete
  • databáze obsahuje denně aktualizované plné texty regionálních obchodních publikací USA a Kanady

  nahoru


  Retrospektivní bibliografie (CD-ROM)

  • ENGLISH BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1901 - obsahuje cca 1,7 mil. bibliografických záznamů publikací v angličtině, které vyšly nejen ve Velké Británii , ale i ve všech anglicky mluvících zemích
  • ENGLISH BIBLIOGRAPHY 1901 to 1945 - obsahuje cca 1,7 mil. bibliografických záznamů publikací v angličtině vydaných v letech 1901-1945
  • FRENCH BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 2000 - obsahuje cca. 2,3 mil. záznamů publikací ve francouzštině
  • INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF MAPS AND ATLASES - obsahuje bibliografické záznamy cca 303 000 titulů map a atlasů vydávaných po celém světě od 15. století
  • INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF PRINTED MUSIC, MUSIC MANUSCRIPTS AND RECORDINGS - obsahuje cca 1,3 mil. bibliografických záznamů hudebních rukopisů, tištěných hudebnin a nahrávek.
  • ITALIAN BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1999 - obsahuje cca 837 000 bibliografických záznamů publikací v italštině
  • LATIN BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1999 - obsahuje cca 300 000 bibliografických záznamů publikací vydaných v latině
  • RUSSIAN BIBLIOGRAPHY 16TH CENTURY TO 1999 - obsahuje cca 900 000 bibliografických záznamů ruských a sovětských publikací, zahrnuje bibliografické záznamy o literatuře z dalších 100 zemí
  • SPANISH BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 2000 - obsahuje cca 1 675 000 bibliografických záznamů o titulech ve španělštině

  nahoru

  RILM Abstracts of Music Literature (1967 to Present only)ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  nahoru

  RILM Abstracts of Music Literature with Full Text (RAFT) ab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • nadstavba databáze RILM s plnými texty z více než 200 klíčových periodik z 50 zemí ve 40 jazycích
  • více o databázi
  • databáze je přístupná na platformě EBSCOhost

  nahoru

  RILM Music Encyclopedias ab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • jedinečná kolekce téměř 50 klíčových encyklopedií v plném textu
  • oborové pokrytí: populární hudba, opera, hudební nástroje, blues, gospel, zvukové nahrávky, skladatelky
  • jazykové pokrytí: angličtina, němčina, čeština, italština, holandština, řečtina a slovenštině
  • více o databázi
  • dostupné na platformě EBSCOhost

  nahoru

  Nove RIPM: Preservation Series. European and North American Music Periodicals ft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • Sbírka obsahující 100 vzácných hudebních časopisů z celého světa v plném textu
  • Obsahuje publikace v 16 jazycích od poloviny 18. do 19. století

   

  nahoru

  RIPM Retrospective Index to Music Periodicalsab.gif

  • mezinárodní bibliografická databáze zaměřující se na hudební časopisy vydávané v rozmezí let 1800–1950
  • RIPM indexuje a anotuje kompletní ročníky hudebních periodik a eviduje nejen články, ale též recenze, drobné zprávy, anonce, ilustrace či reklamu
  • databáze je přístupná přednostně ve Studovně hudebního oddělení

  nahoru

  RIPM with Full Text ft.gif

  • nadstavba databáze RIPM s plnými texty z více než 270 časopisů
  • nový obsah přidáván každých šest měsíců

  nahoru

  RISM Online (Mezinárodní soupis hudebních pramenů)

  • projekt RISM představuje v celosvětovém měřítku nejrozsáhlejší dokumentaci písemných hudebních pramenů
  • databáze hudebních rukopisů vzniklých po roce 1600 (Série A/II) je dosud jediným katalogem RISM dostupným v elektronické podobě
  • RISM Online je volně dostupný
  • další informace

  nahoru

  Russian Central Newspapers (UDB-COM) ft.gif vzdálený přístup: HAN Shibboleth

  • databáze společnosti Eastview zahrnuje 90 titulů novin a časopisů společensko-politického a kulturního zaměření, vydávaných v hlavních centrech Ruské federace
  • mnoho titulů dostupných exkluzivně pouze v této databázi, pro kterou byly speciálně zdigitalizovány
  • u již zaniklých titulů dostupné archivy - např. Novoje vremja, Krasnaja zvezda, Tribuna, Vremja novostej atd.

  nahoru

  ScienceDirectab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Shibboleth

  • databáze zpřístupňuje plné texty článků ze 2000 periodik (Freedom Collection), u nepředplacených titulů mohou být dostupné abstrakty článků
  • ScienceDirect zahrnuje oblast přírodních a společenských věd, medicíny a techniky
  • retrospektiva přibližně od roku 1995
  • přístup v rámci projektu

  video návod

   

  nahoru

  Scholarships, Fellowships and Loans ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • příručka (26.vydání z roku 2009) nabízí rozsáhlé informace o finančních zdrojích, které poskytují soukromé organizace a společnosti a souvisejí s oblastí vzdělávání
  • pokrývá řadu programů ve všech oblastech vzdělávání včetně etnických studií, obchodu, informatiky, pedagogiky, svobodných umění, medicíny, přírodních věd, teologie a náboženství a dalších
  • publikace je určená pro studenty a další zájemce o dotace ve vzdělávání

  nahoru

  Slavic Humanities Index ab.gifvzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • bibliografická databáze obsahující záznamy vědeckých publikací ze zemí střední a východní Evropy (Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Makedonie, Polsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina)
  • oborové pokrytí: historie, literatura, filozofie, lingvistika, etnologie, divadelní a filmová studia, kulturologie a religionistika
  • možno zvolit vyhledávací rozhraní v češtině
  • retrospektiva od roku 1994
  • metadata v původní znakové sadě (např. azbuce) s podporou transliterace
  • vybrané články v plnotextové verzi
  • informace o databázi

  SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BIBLIOGRAFIA (CD-ROM)

  • knihy (vydané do roku 1700, knihy 18. století, knihy 1901-1975), články ve slovenských časopisech (od r. 1978), autority

  SocIndex with Full Text ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • nejobsáhlejší, velmi kvalitní databáze z oblasti sociologického výzkumu - obsahuje více než 2 miliony záznamů, které jsou opatřeny předmětovými hesly zahrnujícími přes 20.000 termínů sociologického tezauru
  • indexuje více než 5.500 dokumentů
  • obsahuje plné texty z více než 860 periodik s retrospektivou až od roku 1908, z více než 830 monografií či téměř 17.000 referátů z konferencí
  • v databázi jsou zahrnuté také například dizertace, obchodní zprávy či blogy

  nahoru

  Springer Linkab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • databáze zpřístupňuje více než 1660 odborných časopisů nakladatelství Springer
  • tematicky pokrývá oblasti umění, astronomie a astrofyziky, biologických věd, obchodu, chemie, počítačové a informační vědy, věd o zemi, ekonomie, vzdělávání, elektroinženýrství, inženýrství, věd o životním prostředí, humanitních oborů, práva, jazykovědy, matematiky, medicíny, filozofie, fyziky, psychologie a společenských věd
  • od ledna 2005 je SpringerLink spojen s databází Kluwer
  • retrospektiva je různá

  video návod

  springer

  nahoru

  VLB onlineab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • nakladatelská databáze obsahuje aktuální informace o německém knižním trhu
  • v bázi naleznete přibližně 2,5 milionu záznamů publikací z více než 21.000 vydavatelství
  • záznamy publikací jsou doplněny o kontakty na vydavatele, součástí záznamu může být i stručná anotace, připadně odkaz na náhled do knihy
  • přístup k databázi VLB online je omezen na 1 uživatele

  nahoru

  Web of Scienceab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • citační databáze, které obsahují bibliografické údaje včetně abstraktů a citace prací z celého světa vzniklých v oblasti výzkumu a vývoje
  • Web of Science obsahuje jednotlivé citační rejstříky
   • Science Citation Index Expanded (přírodní a technické vědy) - retrospektiva od r. 1945
   • Social Sciences Citation Index (společenské vědy) - retrospektiva od r. 1980
   • Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy) - retrospektiva od r. 1980

  video návod

  wos

   

  wos TR

  nahoru

  Wiley Online Libraryab.gifft.gif

  • přístup k plným textům z 205 časopisů nakladatelství Wiley z oblasti přírodních a společenských věd zpravidla do roku 2009
  • u vybraných titulů mohou být plné texty volně přístupné, u nepředplacených periodik je k dispozici abstrakt

  video návod

  wiley

  nahoru

  World Biographical Information System Online (WBIS) vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • online rejstřík ke mikrofišové kolekci World Biographical Archive (přístup v Referenčním centru)
  • biografické archivy obsahují životopisné informace o více než 6 milionech osobností od 8.století př.n.l. až po současnost
  • databáze obsahuje také 8,5 milionů digitálních faksimilí článků z biografických příruček

  video návod

  wbio

  nahoru

  The Writers Directory 2010ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

  • v adresáři naleznete bibliografické, biografické a kontaktní informace o žijících autorech, kteří vydali alespoň jednu publikaci v anglickém jazyce
  • záznamy obsahují kromě jména autora a užívaných pseudonymů i adresu, údaje o občanství, roku narození, specializaci, zaměstnání a případně také bibliografii

   

   

  Jana Huňová

  CzechElib

  CzechElib cz kratky

  Aktualizace prohlížečů pro využívání vzdáleného přístupu

  Vážení čtenáři,

  z důvodu technologického upgrade služeb pro ověření uživatelů pro vzdálený přístup (Shibboleth) dojde ke změně ověřovacího protokolu na verzi TLS 1.2, kterou podporují pouze novější internetové prohlížeče.

   

  Pro správnou funkci vzdáleného přístupu doporučujeme nainstalovat některý z podporovaných prohlížečů, jejichž referenční seznam naleznete zde.

  EDS - multivyhledávač


  Project MUSE

  Search Project MUSE®

  http://muse.jhu.edu