Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Oddělení rukopisů a starých tisků

Oddělení rukopisů a starých tisků

Novinky v naší příruční knihovně
  1. Bibliotheca NationalisFond
  2. Katalogy a databáze
  3. Činnost
  4. Studovna
  5. Kontakty
  6. Odkazy
  7. Elektronické objednávky do studovny

Aktuality

Nový vedoucí našeho Oddělení

Rádi bychom vás informovali o výměně vedení našeho Oddělení. PhDr. Veronika Procházková, dlouholetá vedoucí, k 31.12. 2020 odešla do důchodu. Vedení našeho Oddělení, stejně tak jako jeho veškeré radosti a strasti, od 1.1.2021 převzal Mgr. Jan Vojtíšek.

PF 2021

Veselé vánoční svátky a šťastný nový rok (Sychrovské hodinky VI D 25, cca 1500, Francie).

Nový specialista na mapovou sbírku

Mgr. Jakub Fryje, působící do konce tohoto roku na termínovém projektu, převzal po kolegovi Mgr. Janu Vojtíškovi mapovou sbírku (tj. mapovou sbírku do r. 1800) a stal se tak staronovou posilou našeho Oddělení.

Uzavření knihovny včetně naší Studovny

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru schválenými vládou ČR dne 14. 12. 2020 bude Národní knihovna včetně naší Studovny od pátku 18. 12. 2020 do odvolání uzavřena.

Doporučená forma citace signatur originálů ze sbírek ORST

Níže předkládáme doporučenou formu citace signatur originálů ze sbírek našeho oddělení:

(1) Pro jazykově české texty (nezávisle na jazyku originálu rukopisu): NK Praha + signatura (například NK Praha XIII C 1a, lze také NK Praha XIII.C.1a)

(2) Pro jazykově anglické texty: NL Prague + signatura (například NL Prague XIII C 1a, lze také NL Prague XIII.C.1a)

(3) Pro jazykově německé texty: NB Prag + signatura (například NB Prag XIII C 1a, lze také NB Prag XIII.C.1a)

Nabídka odborné stáže

Nabízíme možnost absolvování odborné praxe pro studenty všech cyklů studia. Během praxe se student seznámí se základním chodem oddělení, rozložením fondu a aktuálními pracovními postupy. Úměrně k znalostem a dovednostem nabytým v dosavadním studiu a případné předcházející praxi, budou uchazeči svěřeny samostatné dílčí úkoly při zpracování a manipulaci s jednotlivými fondy. Praxe bude vždy po vzájemné domluvě upravena na míru dle osobních a studijních možností, odborných nebo zájmových preferencí a aktuálních potřeb oddělení. Naším cílem je umožnit studentům získat cenné zkušenosti z odborné praxe a propojit vzájemnou spoluprací obě instituce. Zároveň se snažíme o vytvoření aktivního odborného prostředí a propojení více odborných generací. Při bližším zájmu můžete kontaktovat vedoucí oddělení PhDr. Veroniku Procházkovou nebo PhDr. Renátu Modrákovou.

Nové zdigitalizované rukopisy ze signatury IV (a jeden ze signatury I)!!!

Digitalizovali jsme dalších 25 rukopisů!!! Byly to zejména rukopisy z kolejí Pražské univerzity (například IV F 10, IV H 16). Rukopisy pochází z rozmezí 13. století až konce 16. století. V rukopise IV G 11 z 2. poloviny 16.století jsou zpřístupněny zajímavé astrologické nákresy. Většina rukopisů je textových bez dekorace, ale některé jednotliviny mají zajímavé iniciálky (například IV F 8). Rukopisy byly využívány studenty a profesory univerzity, čemuž odpovídá i jejich skladba. Převažují teologické rukopisy (například Postilla litteralis et moralis super minores prophetas Mikuláše z Lyry IV.G.17), ale vyskytuje se tam i několik medicínských, jako například De viribus herbarum, partim cum commentario Macera Florida z knihovny Jana Ondřejova zvaného Šindel (IV.G.9). Mimo uvedenou signaturu se podařilo zdigitalizovat rukopis I.D.3 s dopisy významného humanisty a literáta Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Všechny jsou volně přístupné v digitální knihovně Manuscriptorium.

Jan Vojtíšek

fcb