Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Odborné činnosti Hudební oddělení IAML

IAML

(Mezinárodní sdružení hudebních knihoven,archivů a dokumentačních středisek) je mezinárodní nevládní organizací pod patronací UNESCO a bylo založeno 1951. Zabývá se činností hudebních knihoven a dalších institucí uchovávajících hudební dokumenty všeho druhu, jejich vzájemnou spoluprací a koordinací jejich činnosti. Soustřeďuje se zejména na problematiku hudebních dokumentů, jejich uchování, zpracování a dostupnost. Stará se o podporu odborné výchovy a vzdělávání (školení) v této oblasti a pořádá každoroční setkání hudebních knihovníků z celého světa formou mezinárodních výročních konferencí a kongresů. Ve struktuře činnosti IAML jsou na předním místě pracovní skupiny nebo komise zaměřené na různé typy knihoven (zejm. veřejné, vědecké), různé druhy hudebních dokumentů a různé druhy odborné činnosti (např.bibliografie, katalogizace). S podporou IAML jsou realizovány tzv. přidružené, neboli R-projekty zaměřené na evidenci a zpracování některých, zejména historicky významných druhů hudebních dokumentů: hudebních pramenů (RISM), literatury o hudbě (RILM), hudební ikonografie (RidIM) a hudební periodický tisk (RIPM). Výrazem těchto snah jsou soupisové akce celosvětového rozsahu. IAML vydává čtvrtletně periodikum zásadního významu pro danou oblast, Fontes artis musicae. IAML má v současnosti okolo 2000 institucionálních a individuálních členů ve 45 zemích celého světa. Zhruba v polovině z členských zemí jsou ustaveny národní skupiny IAML, které zároveň plní funkci Národní hudebně-knihovnické organizace své země. Česká národní skupina IAML byla ustavena1971, tehdy ještě jako Československá skupina. Ovšem přímá, bezprostřední spolupráce s IAML sahá už do roku 1956. Struktura činnosti ČNS IAML v hlavních obrysech sleduje základní cíle IAML a v rámci specializovaných pracovních skupin je realizována především v oblasti veřejných knihoven, konkrétních katalogizačních postupů a soupisových akcí zaměřených na historické hudební prameny, literaturu o hudbě a hudební ikonografii. ČNS IAML organizuje a pořádá semináře a obdobná setkání hudebních knihovníků a dalších odborníků z oblasti hudební dokumentace z celé ČR.

Julius Hůlek