Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Veřejný zadavatel Národní knihovna České republiky uveřejňuje veškeré informace související se zadáváním veřejných zakázek v souladu s interními předpisy a aktuálním zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně veřejných zakázek malého rozsahu, na profilu zadavatele, dostupném zde:

https://nen.nipez.cz/profil/NKCR

Archivní profil zadavatele do 31. 12. 2015:

http://www.egordion.cz//nabidkaGORDION/profilNKCR

Registr smluv

Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv, dostupném zde:

https://smlouvy.gov.cz/