Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Veřejné zakázky

  Veřejné zakázky

  Veřejný zadavatel Národní knihovna České republiky uveřejňuje veškeré informace související se zadáváním veřejných zakázek v souladu s interními předpisy a aktuálním zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně veřejných zakázek malého rozsahu, na profilu zadavatele.

  Archivní profil zadavatele do 31. 12. 2015

  Registr smluv

  Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv.