Nacházíte se zde: Úvod Katalogy a databáze Licencované databáze Přehled licencovaných zdrojů

Přehled licencovaných databází

Licencované zdroje, které NK ČR zpřístupňuje svým registrovaným uživatelům, je uživatel povinen používat pouze pro své studijní a výzkumné potřeby a to standardním způsobem a pouze pomocí nástrojů, které zvolený licencovaný zdroj nabízí. Při práci v licencovaných zdrojích není přípustné využívat různé formy robotů či jiných automatických stahovacích programů.

Uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být odejmuto právo přístupu k licencovaným zdrojům.

Abecední přehled licencovaných databází
ab.gif - databáze obsahuje bibliografické citace, abstrakty 
ft.gif - databáze obsahuje plné texty

| # | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | V | W |

 

HAN - databáze je dostupná i mimo NK ČR prostřednictvím HAN, systému pro vzdálený přístup, po zadání uživatelského jména a hesla je nutné vybrat požadovanou databázi z nabídky např. pomocí Abecedního seznamu licencovaných zdrojů
Shibboleth - databáze je dostupná i mimo NK ČR prostřednictvím systému Shibboleth, po zadání uživatelského jména a hesla je možné pracovat přímo se zvolenou bází

CD-ROM - pro práci s CD-ROM jsou vyhrazeny speciální počítače v Referenčním centru. Prostřednictvím čtenářského konta v bázi NKC je možné tyto počítače rezervovat.

 

21st Century Communication ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • příručka vyzdvihuje nejdůležitější témata, problémy, otázky a spory, které ovlivňují oblast komunikace v 21.století

Academic Search Complete ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • multioborová databáze zpřístupňováná prostřednictvím rozhraní EBSCO
 • obsahuje více než 8.500 titulů v plném textu, více než 7.300 recenzovaných časopisů, abstrakty z více než 13.200 časopisů atd. a informace o dalších typech dokumentů, např. konferenčních materiálů, zpráv nebo monografií

nahoru

American Bibliography of Slavic and East European Studies (ABSEES)ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • bibliografie zachycuje záznamy knih, kapitol z knih, časopiseckých článků, recenzí a disertací o východní a střední Evropě a bývalém Sovětském svazu publikované v USA a v Kanadě
 • retrospektiva od roku 1990

 

Anopress ft.gif (retrospektiva mediální části: od roku 1996, 12 měsíců)

 • mediální část obsahuje články z českého tisku a plnotextové záznamy zpravodajských, publicistických a diskusních pořadů rozhlasu a televize
 • Anopress  je přístupný ve Studovně periodik a Referenčním centru
 • od května 2013 nové vyhledávací rozhraní

nahoru

ASPI (Automatizovaný systém právních informací)  ft.gif

 • databáze ASPI obsahuje:
  • Předpisy: předpisy české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, kompletně plnotextově od roku 1918, právní předpisy vydané samosprávnými celky – kraji, předpisy ministerstev a ústředních orgánů, nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů, předpisy vydané před rokem 1918 (tzn. včetně zákonů bývalého Rakouska-Uherska)
  • Judikatura: rozhodnutí národních soudů, výběr rozhodnutí Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva, obsahuje řadu rozhodnutí některých jiných úřadů, zpracovány jsou oficiální Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, historické judikáty ze sbírek Vážného a Bohuslav
  • Literatura: výklady, komentáře, stanoviska a důvodové zprávy k právním předpisům, stanoviska a výklady ústředních orgánů
  • Předpisy EU a judikatura ESD
  • Samospráva - Předpisy měst a obcí ČR
  • Bibliografie – modul obsahuje bibliografii knih a článků z právní, daňové, účetní a pracovněprávní oblasti s vazbou na předpisy a rejstřík včetně anotací nakladatelů a časopisů
  • Registry
  • Kalkulačka ASPI – umožňuje snadný výpočet úroků, poplatků, odměn, sazeb a nákladů
 • data obsažená v ASPI jsou aktualizována 1x týdně
 • ASPI je přístupné ve Studovně periodik a Referenčním centru
 • souběžně může ASPI využívat maximálně 7 uživatelů

nahoru

Biological Abstractsab.gif vzdálený přístup: HAN

 • nejdůležitější vědecká databáze z oblasti biologie a biomedicíny
 • součástí bibliografických záznamů mohou být odkazy na plné texty v jiných licencovaných databázích
 • retrospektiva r. 1987-2012
 • databáze je dostupná v rámci projektu NATUR-AGRO (VZ09011)

Business Source Complete ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • světově nejrozsáhlejší akademická databáze v oblasti obchodu indexuje nejdůležitější akademické časopisy, a to zpětně až do roku 1886
 • databáze nabízí plné texty více než 48 300 publikací (časopisů a magazínů, recenzovaných časopisů, monografií a knih, průmyslových a tržních analýz a zpráv, profilů firem, SWOT analýz, video seminářů)
 • dále databáze obsahuje přes 25 000 detailních autorských profilů pro nejcitovanější autory

nahoru

Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) ab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • plnotextová databáze odborných periodik vydávaných v zemích střední a východní Evropy
 • vícejazyčná databáze pokrývá řadu oborů, včetně obchodu a ekonomiky, lékařských věd, politických věd, práva, knihovnictví a informační vědy, literatury a jazykovědy,  historie nebo sociologie
 • databáze obsahuje více než 600 titulů

Dietrich's Index Philosophicusab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze obsahuje přes 900 000 záznamů článků a recenzí z více než 5 500 časopisů a sborníků v různých jazycích z oblasti společenských věd
 • databáze je zaměřená převážně na filosofii a dále také na  teologii, religiosní umění a vědu
 • součástí Dietrich's Index Philosophicus jsou záznamy převzaté z jiných bibliografických bází společnosti DIETRICH (IBZ- 1983-1996, IBR 1984-1996, IJBF 1983-1996)
 • retrospektiva r. 1983-2009

nahoru

E-knihy do každé knihovny ft.gif

 • 97 publikací z produkce nakladatelství Academia vydaných od roku 2001 do současnosti
 • plné texty knih jsou dostupné pouze na vybraných počítačích v Referenčním centru NK ČR, tyto počítače si můžete rezervovat prostřednictvím svého čtenářského konta v bázi NKC
 • v souladu s uzavřenou smlouvou je možné z těchto dokumentů pouze tisknout, ukládání dokumentů nebo jejich částí není možné
 • další informace o projektu E-knihy do každé knihovny

nahoru

eBook Collection (EBSCOhost) ft.gif vzdálený přístup: HAN

 • kolekce akademických elektronických knih v rozhraní EBSCOhost

 

ebrary viz ProQuest Ebook Central

 

EBSCOab.gif ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

video návod

ebsco

nahoru

EBSCO Discovery Service (EDS) ab.gif ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth přístup typu: host

 • multivyhledávač napříč elektronickými a tištěnými zdroji NK ČR, služba EDS představuje rychlý a jednoduchý přístup k různým fondům knihovny z jediného místa
 • EDS nabízí nejobsáhlejší index kvalitních popisných údajů, integraci různých zdrojů (plnotextových databází, katalogu knihovny, repozitářů atd.), plnotextové vyhledávání, ale také vyhledávací rozhraní upravené podle potřeb konkrétní knihovny
 • EBSCO Discovery Service NK ČR obsahuje:
 • Elektronický katalog NK ČR - báze NKC (informace z NKC jsou v EDS aktualizovány 1x denně)
 • Souborný katalog CR (informace jsou aktualizovány 1x týdně)
 • obsah vybraných předplácených elektronických databází
 • informace o článcích a dalších dokumentech z online zdrojů, které NK ČR nepředplácí
 • informace z digitální knihovny Manuscriptorium

dostupnost plného textu vychází z licenčních podmínek jednotlivých databází

 • Research Starters - od března 2014 v EDS nově integrovány databáze Research Starters obsahující sumarizaci více než 55 000 témat, které se zakládají na licencovaném obsahu partnerů Encyclopaedia Britannica, Salem Press a EBSCO. Oproti studenty často citované Wikipedii lze Research Starters citovat.
 • EDS nabízí i přístup typu host - rozhraní EDS je v tomto případě pro vyhledávání volně přístupné komukoliv, u záznamů z licencovaných zdrojů se zobrazují pouze základní údaje, pro přístup k podrobnějšímu záznamu nebo plnému textu je nutné se přihlásit jako registrovaný uživatel NK ČR

nahoru

EBSCO Journal Service (EJS) ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • přístup k elektronickým plným textům článků časopisů v rámci předplatného tištěných časopisů u firmy EBSCO
 • EJS obsahuje 51 titulů z různých oborů (biologie, chemie, politologie atd.)
 • retrospektiva časopisů je různá, nejdále od roku 1998

video návod

ejs

 

 

 

 

 

nahoru

Electre ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • nejobsáhlejší databáze o francouzské knižní produkci (včetně multimediální produkce a CD), do databáze jsou zahrnuty i připravované tituly
 • databáze, která je vytvářena od roku 1984, obsahuje na 900 000 záznamů, každý záznam je opatřen abstraktem a může být doplněn dalšími informacemi (biografické údaje oautorovi, náhled obálky)
 • denní aktualizace, roční přírůstek cca 150 00 záznamů
 • v databázi Electre.com je možné najít i informace o cca 10 000 nakladatelích a vydavatelích

nahoru

Emerald ft.gif vzdálený přístup: HAN Shibboleth

 • elektronicky přístupné časopisy vydavatelství Emerald
 • dostupné jsou kolekce:
  • Library Studies (17 časopisů s tematikou knihovnictví a informačních studií) - dostupné plné texty od roku 2008
  • Information and Knowledge Management (12 časopisů mapujících oblast informačního a znalostního managementu) - dostupné plné texty z let 2009-2012
  • Emerald Management eJournals 60 (60 časopisů z oblasti managementu v různých oborech) - dostupné plné texty z let 2009-2013

video návod

emerald

nahoru

Encyclopedia of Glogal Change ft.gif vzdálený přístup: HAN Shibboleth

 • encyklopedie obsahuje na 300 hesel věnovaných různým jevům, které ovlivňují a mění život na Zemi
 • naleznete zde např. bližší informace k měnícím se ekosystémům, změnám klimatu, zásobování vodou a jídlem, populaci, politickým a globálním změnám, organizacím a strategiím, ale i biografie a případové studie

nahoru

Encyclopedia of Life Course and Human Developmentft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • encyklopedie se zabývá ze sociologického hlediska třemi klíčovými obdobími v životě člověka, tj. dětstvím a dospíváním, dospělostí a stářím
 • zkoumá, jakým způsobem ovlivňují lidský život zkušenosti, změny a události jako např. péče o dítě, vzdělávání, stres, manželství, kariéra, závislosti, přátelství, rodičovství, nemoci, duchovno a důchod

nahoru

The Encyclopedia of Semiotics ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • obsáhlá referenční příručka, v níž naleznete výklad pojmů z oblasti sémiotiky, teorie znaků a kulturologie
 • encyklopedie obsahuje na 300 hesel připravených špičkovými odborníky z mnoha oborů
 • hesla vysvětlují klíčové koncepce, teorie, přiblíží jednotlivé teoretiky, ideové školy a dále se věnují otázkám z oblasti komunikace, poznávání a kulturní teorie

nahoru

Encyklopedie COTO.JE ft.gif - k 3.1.2013 byl přístup ukončen

nahoru

Environment Complete ft.gifab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze obsahuje přes 1,957 milionu záznamů článků z více než 1700 časopisů
 • plný text je dostupný u 680 časopisů a 120 monografií
 • databáze je zaměřená na oblast zemědělství, ekosystémové ekologie, energie, obnovitelných zdrojů energie, přírodních zdrojů, věd o mořích a sladké vodě, geografie, odpadového hospodářství, environmentální technologie a práva, veřejné politiky, sociálních dopadů a urbanismu
 • vyhledávání vedle standardního formuláře nabízí i možnost využít tezaurus nebo funkci Visual Search
 • retrospektiva je různá, výběrově i od 40. let 20. století
 • více informací o Environment Complete včetně přehledu časopisů najdete na stránkách EBSCO, které databázi zpřístupňuje

nahoru

European Views of the Americas: 1493 to 1750 ab.gif

 • bibliografická databáze pokrývající evropská díla se vztahem k Americe
 • komplexním průvodce po tištěných záznamech o Americe, které byly napsány v Evropě před rokem 1750
 • obsah vychází z autoritativní bibliografie „European Americana: A Chronological Guide to Works Printed In Europe Relating to The Americas, 1493-1750“
 • obsahuje více než 32 000 hesel
 • vytvořeno ve spolupráci s John Carter Brown Library


nahoru


FRANTEXT ft.gif

 • databáze zpřístupňuje plné texty 4 746 francouzských děl (údaj k září 2015) zejména z oblasti literatury a filozofie, ale také vědy a techniky (okolo 10% textů)
 • databáze pokrývá období od 10. do 21. století
 • FRANTEXT nabízí pro vyhledávání dvě možnosti:
 • verze „non categorisé“ (FRANTEXT intégral) – celý obsah korpusu
 • verze „categorisé“ – obsahuje 1940 prozaických děl z 19. a 20. století, nabízí širší možnosti vyhledávání

 

nahoru

Gale Virtual Reference Library ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

Global Books in Print vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • nakladatelská databáze obsahuje aktuální nabídku na americkém, kanadském, britském, australském a novozélanském knižním trhu
 • součástí databáze jsou i kontakty na nakladatele

nahoru

GreenFILEab.gif ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze je tematicky zaměřena na všechny aspekty vlivu lidské činnosti na životní prostředí (globální oteplování, trvale udržitelné stavitelství, znečištění, trvale udržitelné zemědělství, obnovitelná energie, recyklace atd.)
 • zpřístupňuje vědecké, vládní i obecně zájmové tituly
 • obsahuje více než 384 000 záznamů s abstrakty, u více než 4 700 záznamů je možné získat plný text

nahoru

Historical Abstracts with Full Text ab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze je zaměřena na světovou historii (mimo USA a Kanady) od roku 1450 do současnosti
 • věnuje se mj. historii vojenství, žen, vzdělávání a výchovy atd.
 • zpřístupňuje přes 1 800 vědeckých časopisů z oblasti historie ve více než 40 jazycích s retrospektivou od roku 1955

nahoru

Homelessness Handbook ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • v publikaci naleznete mnoho informací o bezdomovectví , např. vysvětlení kdo jsou bezdomovci, proč se stali bezdomovci, co to znamená být bezdomovcem a co můžeme pro zmírnění utrpení bezdomovců udělat.

nahoru

International Encyclopedia of Communication ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • encyklopedie pokrývá komunikační studia, jejich teorie, mediální a komunikační fenomény, výzkumné metody, problémy, koncepty a rozdělení do geografických oblastí, celkem obsahuje 1339 hesel
 • hesla jsou rozdělena do 29 skupin odpovídajících hlavním tématům v oblasti komunikace, každá skupina je uvedena expertem v daném oboru. Tyto skupiny zahrnují teorii a filozofii komunikace, mezilidskou komunikaci, žurnalistiku, komunikaci mezi rozdílnými kulturami a skupinami, mediální dopady, strategickou komunikaci/PR, komunikační a mediální právo, politiku, technologie a systémy ve světě.

nahoru

International Index to Music Periodicals Full Text (IIMPFT) viz Music Periodicals Database

nahoru

ISBN – DIRECTORY (CD-ROM)

 • asi 400 000 záznamů o nakladatelích z celého světa

ISSN Portalab.gif

 • přehled periodik zahrnutých v systému ISSN
 • záznamy periodik obsahují kromě názvu a zkráceného názvu periodika i další údaje, např. číslo ISSN, frekvenci vydávání, jazyk, formy vydání, údaje o vydavateli
 • přístup k databázi ISSN Portal je omezen na 2 souběžně pracující uživatele

Journal Citation Report (JCR)   vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • souhrnná polytematická databáze zpřístupňuje údaje, které pomáhají vyhodnocovat a porovnávat odborné vědecké časopisy
 • doplněk k databázi Web of Science
 • uvádí nejčastěji vyžadovaný index - Impact factor
 • české impaktované časopisy

video návod

jcr

 

JCR IF TR

nahoru

JSTOR Music Collection ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • elektronická knihovna zaměřující se na archivování a zpřístupňování plných textů významných vědeckých časopisů
 • jednotlivé tituly jsou zpravidla obsaženy v úplné retrospektivě s výjimkou několika nejnovějších ročníků (tzv. moving wall)
 • Music Collection obsahuje 33 muzikologických časopisů, mimo jiné 19th Century Music, Acta musicologica, Archiv für Musikwissenschaft, Early Music, Ethnomusicology, Journal of the American Musicological Society, Journal of the Royal Music Association, Music & Letters, The Music Quarterly, Revue de Musicologie ad.
 • kompletní seznam titulů

video návod

jstor

nahoru

Kdo je kdo v české slavistice

 • elektronická databáze českých slavistů

nahoru

Lexikon českých výtvarníků ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • Lexikon uvádí akademicky vzdělané výtvarníky, samouky a naivní výtvarníky narozené ve 20.století
 • malíři, sochaři, fotografové, umělci pracující se sklem, ilustrátoři, keramici, řezbáři, autoři poštovních známek, mincí, medailí, šperků, animovaných filmů a umělci, kteří při své práci využívají nová média

nahoru

Library and Information Science Abstracts (LISA)ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • LISA pokrývá oblasti knihovnictví a odborných knihoven, informatiky, managementu knihoven, vyhledávání v online databázích, CD-ROM, hypertext, nové informační technologie, expertní systémy, strojový překlad, vydavatelství, audiovizuální materiály, internetové technologie, CD a DVD, WWW apod.
 • abstrakty z více jak 550 periodik publikovaných ve 20 jazycích v 65 zemích
 • retrospektiva od roku 1969
 • databáze je přístupná v Knihovně knihovnické literatury
nahoru

video návod

lisa

 

Library & Information Science Source (LISS) ab.gifft.gif vzdálený přístup: Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze LISS obsahuje plné texty více než 460 publikací, indexuje oborové časopisy, elektronické knihy, výzkumné zprávy a konferenční materiály
 • kromě nového obsahu zahrnuje také databázi LISTA FullText a LLIS

nahoru

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze pokrývá oblast knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, vyhledávání v online zdrojích, informačního managementu   apod.
 • abstrakty z  celkem 600 periodik, knih, výzkumných zpráv a sborníků z konferencí
 • retrospektiva od poloviny 60.let
 • databáze je přístupná v Knihovně knihovnické literatury

nahoru

Library Press Display viz PressReader (změna platformy od září 2016)

Literature online ab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • elektronická knihovna více než 350 000 děl anglické a americké poezie, dramat a prózy
 • databáze zahrnuje kromě plných textů literárních děl i biografické a bibliografické informace a další sekundární informační zdroje
 • přístup v letech 2013-2017 v rámci projektu

nové vyhledávací rozhraní od května 2014

video návod

lion1

 

 

 

lion2

 

nahoru

Literature Resource Centreab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • nejobsáhlejší online databáze věnovaná literatuře
 • databáze nabízí životopisné údaje, materiály obsahující recenze a další doplňující informace
 • v Literature Resource Centre je možné nalézt:
  • biografické informace o více než 135 000 autorech,
  • více než 850 000 článků, kritických esejí a recenzí v plném textu z více než 390 vědeckých periodik a literárních časopisů,
  • více než 11 000 přehledů k často studovaným tématům,
  • více než 30 000 básní, povídek a her v plném textu,
  • více než 8 500 rozhovorů,
  • odkazy na téměř 5 000 vybraných webových stránek,
  • více než 2 800 portrétů autorů,
  • slovník Encyclopedia of Literature vysvětlující termíny a pojmy z oblasti literatury
 • přístup v letech 2013-2017 v rámci projektu

video návod

lrc

nahoru

Music Periodicals Database (dříve International Index to Music Periodicals Full Text - IIMPFT) vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • bibliografie pokrývající přes 600 titulů vědeckých i populárně naučných časopisů z 20 zemí světa
 • obsahuje více než 600 000 záznamů s retrospektivou až od roku 1874
 • roční přírůstek činí cca 30 000 záznamů
 • plné texty jsou dostupné u vybraných více než 200 časopisů
 • databáze pokrývá široké spektrum oblastí a všech aspektů hudby, včetně hudebního vzdělávání, etnomuzikologie, hudebního divadla, hudební teorie, populární hudby, kompozice atd.
 • úplný seznam zahrnutých titulů, informace o nových přírůstcích v databázi a další pomůcky naleznete zde

nahoru

Music Online vzdálený přístup: HAN Shibboleth

 • kolekce plnotextových hudebních databází firmy Alexander Street Press je zaměřena především na etnomuzikologii a world music, vážnou hudbu a jazz
 • jednotný přístup ke všem databázím poskytuje portál Music Online, jednotlivé záznamy jsou vzájemně proodkazovány (např. nahrávka a noty)
 • pět specializovaných databází obsahuje nahrávky:
  • Classical Music Library – přes 4 100 CD vážné hudby z produkce více než 30 nakladatelství
  • Jazz Music Library – nejrozsáhlejší kolekce jazzových nahrávek dostupná online, bezmála 8 400 CD
  • Smithsonians Global Sounds for Libraries – sbírka dokumentárních nahrávek hudby i mluveného slova je virtuální encyklopedií zvukových pramenů tradiční hudby a orální historie, neocenitelný zdroj pro etnomuzikology i učitele angličtiny
  • American Song – kořeny tradiční americké písně a populární hudba před rokem 1960, ca. 6 500 CD
  • Contemporary World Music – přes 16 000 CD moderních nahrávek world music
 • hudebniny (tj. notové záznamy) poskytuje Classical Scores Library – sbírka ca 25 000 partitur vybraných děl vážné hudby
 • tři zdroje přinášejí referenční literaturu:

video návod

music online

nahoru

MyHeritage Library Edition

 • Od října 2017 do 31. 12. máte možnost nahlédnout do databáze MyHeritage.
 • Zpřístupňuje rozsáhlou knihovnu historických záznamůnovinadresářůbibliografií.
 • Umožňuje tak objevování, sdílení a uchovávání vaší rodinné historie.
 • Je k dispozici ve 40 jazycích.

 

 

Obsahuje:

 • 100 milionů fotografií náhrobních kamenů,
 • soupisy pozůstalostí a poslední vůle,
 • vojenské a imigrační záznamy,
 • kompletní sčítání lidu v USA v letech 1790–1940.

 

 

Pro zobrazení tipů a videonávodu pro vyhledávání klikněte zde.

Přístup k databázi:

 • Na počítačích ve studovnách Národní knihovny.
 • Pro vzdálený přístup klikněte zde.
  • Využijte manuál pro přihlášení:

 

 

 

nahoru

Naxos Music Library vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • sbírka nahrávek vážné hudby dostupných online
 • kromě vážné hudby obsahuje mimo jiné řadu nahrávek z oblasti jazzu, folku a world music, kolekci čínské hudby a rovněž soubor historických nahrávek
 • databáze dále zahrnuje i průvodní texty a řadu dalších doplňkových informací jako stručný přehled dějin hudby s doporučenými nahrávkami, anglický slovník hudební terminologie, ukázky správné výslovnosti jmen skladatelů apod.
 • plný přístup k databázi  zajišťuje přednostně Studovna hudebního oddělení
 • další informace

video návod

naxos

nahoru

Naxos Music Library Jazz vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

nahoru

OCLC FirstSearch ab.gif ft.gif - od 1.1.2013 byl přístup k databázi ukončen

nahoru

Official Document System ft.gif

 • databáze oficiálních dokumentů OSN je elektronickým archivem dokumentů publikovaných Spojenými národy
 • databáze ODS zajišťuje jednotný online přístup k plným textům oficiálních dokumentů, které byly vydány v průběhu ecotojxistence Organizace spojených národů
 • plnotextové dokumenty jsou dostupné v pdf formátu ve všech oficiálních jazycích - v angličtině, v arabštině, v čínštině, ve francouzštině, v ruštině a ve španělštině
 • dokumenty v databázi ODS jsou rozděleny do dvou souborů:
  • United Nations Documentation soustřeďuje publikace vydané od r. 1993, soubor neobsahuje dokumenty, které jsou určené k prodeji, smlouvy (ty lze nalézt v UN Treaty Collection), tisková prohlášení (vyhledatelná v Press Release nebo na webových stránkách UN News Website), informační materiály pro veřejnost a neformální publikace typu referátů a přednášek
  • United Nations Resolutions zahrnuje záznamy rezolucí vydaných hlavními orgány OSN - Valným shromážděním, Radou bezpečnosti, Ekonomickou a sociální radou a Poručenskou radou od roku 1946
 • databáze je volně dostupná
 • bližší informace o databázi naleznete na stránkách NK ČR

nahoru

OmniFile Full Text Select ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • multidisciplinární plnotextová článková databáze
 • plný text je v databázi dostupný pro přibližně 2700 časopisů, mnoho z nich patří mezi recenzované tituly
 • retrospektiva od roku 1994

nahoru

OTTOVA ENCYKLOPEDIE (CD-ROM)

 • digitální replika velkého Ottova slovníku naučného publikovaného v letech 1888-1908

Oxford Music Online ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • encyklopedie Grove Music Online zpřístupněná v rámci hudební oborové brány Oxford Music Online patří k nejvýznamnějším anglicky psaným referenčním zdrojům pro hudbu a hudební vědu
 • plný přístup k databázi zajišťuje přednostně Studovna hudebního oddělení
 • další informace

nahoru

PressReader (dříve Library Press Display) ft.gif vzdálený přístup: HAN Shibboleth

 

 • databáze novin z celého světa
 • obsahuje téměř 6 000 titulů ze 120 zemí ve více než 60 jazycích
 • dostupnost vydání až 90 dní zpětně v preprintové podobě
 • aktuální vydání často k dispozici před vydáním tištěné verze
 • vyhledávání napříč tituly
 • sdílení článků přes e-mail, sociální sítě či blogy

 

 

 

 

Aplikace PressReader

umožňuje stahovat aktuální vydání novin a časopisů do vašich mobilních zařízení - podrobnější informace


nahoru

 

Project MUSE - Standard Collection ft.gif vzdálený přístup: HAN Shibboleth

 • plnotextová multidisciplinární kolekce více než 300 odborných recenzovaných časopisů zaměřených na problematiku sociálních a humanitních věd
 • oborové pokrytí: vzdělávání, jazykověda, historie, filozofie, umění, slavistika a slovanské vědy, knihovnictví atd.

nahoru

ProQuest Ebook Central (dříve ebrary) ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

nahoru

 

Rarebooks ft.gif

 • online přístup k více než 80 elektronickým bibliografiím
 • tematicky databáze pokrývá oblast starých tisků, světové literatury, přírodopisu, přírodních věd, lékařství, teologie, kulturologie, mezinárodních teritoriálních studií, judaik, hudby, teologie, umění, architektury atd.
 • přístup k databázi Rarebooks.info je omezen na 3 souběžně pracující uživatele

nahoru

Regional Business News vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • Regional Business News je dílčí bází databáze Business Source Complete
 • databáze obsahuje denně aktualizované plné texty regionálních obchodních publikací USA a Kanady

nahoru


Retrospektivní bibliografie (CD-ROM)

 • ENGLISH BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1901 - obsahuje cca 1,7 mil. bibliografických záznamů publikací v angličtině, které vyšly nejen ve Velké Británii , ale i ve všech anglicky mluvících zemích
 • ENGLISH BIBLIOGRAPHY 1901 to 1945 - obsahuje cca 1,7 mil. bibliografických záznamů publikací v angličtině vydaných v letech 1901-1945
 • FRENCH BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 2000 - obsahuje cca. 2,3 mil. záznamů publikací ve francouzštině
 • INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF MAPS AND ATLASES - obsahuje bibliografické záznamy cca 303 000 titulů map a atlasů vydávaných po celém světě od 15. století
 • INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF PRINTED MUSIC, MUSIC MANUSCRIPTS AND RECORDINGS - obsahuje cca 1,3 mil. bibliografických záznamů hudebních rukopisů, tištěných hudebnin a nahrávek.
 • ITALIAN BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1999 - obsahuje cca 837 000 bibliografických záznamů publikací v italštině
 • LATIN BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 1999 - obsahuje cca 300 000 bibliografických záznamů publikací vydaných v latině
 • RUSSIAN BIBLIOGRAPHY 16TH CENTURY TO 1999 - obsahuje cca 900 000 bibliografických záznamů ruských a sovětských publikací, zahrnuje bibliografické záznamy o literatuře z dalších 100 zemí
 • SPANISH BIBLIOGRAPHY 15TH CENTURY TO 2000 - obsahuje cca 1 675 000 bibliografických záznamů o titulech ve španělštině

RILM Abstracts of Music Literatureab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

nahoru

RIPM Retrospective Index to Music Periodicalsab.gif

 • mezinárodní bibliografická databáze zaměřující se na hudební časopisy vydávané v rozmezí let 1800–1950
 • RIPM indexuje a anotuje kompletní ročníky hudebních periodik a eviduje nejen články, ale též recenze, drobné zprávy, anonce, ilustrace či reklamu
 • databáze  je přístupná pouze ve Studovně hudebního oddělení
 • retrospektiva 1800-1950

nahoru

RISM Online (Mezinárodní soupis hudebních pramenů)

 • projekt RISM představuje v celosvětovém měřítku nejrozsáhlejší dokumentaci písemných hudebních pramenů
 • databáze hudebních rukopisů vzniklých po roce 1600 (Série A/II) je dosud jediným katalogem RISM dostupným v elektronické podobě
 • RISM Online je volně dostupný
 • další informace

nahoru

Russian Central Newspapers (UDB-COM) ft.gif vzdálený přístup: HAN Shibboleth

 • databáze společnosti Eastview zahrnuje více než 60 titulů novin a časopisů společensko-politického a kulturního zaměření, vydávaných v hlavních centrech Ruské federace
 • mnoho titulů dostupných exkluzivně pouze v této databázi, pro kterou byly speciálně zdigitalizovány
 • u již zaniklých titulů dostupné archivy - např. Novoje vremja, Krasnaja zvezda, Tribuna, Vremja novostej atd.

nahoru

 

ScienceDirectab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Shibboleth

 • databáze zpřístupňuje plné texty článků ze 2000 periodik (Freedom Collection), u nepředplacených titulů mohou být dostupné abstrakty článků
 • ScienceDirect zahrnuje oblast přírodních a společenských věd, medicíny a techniky
 • retrospektiva přibližně od roku 1995
 • přístup v rámci projektu

video návod

 

nahoru

 

Scholarships, Fellowships and Loans ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • příručka (26.vydání z roku 2009) nabízí rozsáhlé informace o finančních zdrojích, které poskytují soukromé organizace a společnosti a souvisejí s oblastí vzdělávání
 • pokrývá řadu programů ve všech oblastech vzdělávání včetně etnických studií, obchodu, informatiky, pedagogiky, svobodných umění, medicíny, přírodních věd, teologie a náboženství a dalších
 • publikace je určená pro studenty a další zájemce o dotace ve vzdělávání

nahoru

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ BIBLIOGRAFIA (CD-ROM)

 • knihy (vydané do roku 1700, knihy 18. století, knihy 1901-1975), články ve slovenských časopisech (od r. 1978), autority

SocIndex with Full Text ft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • nejobsáhlejší, velmi kvalitní databáze z oblasti sociologického výzkumu - obsahuje více než 2 miliony záznamů, které jsou opatřeny předmětovými hesly zahrnujícími přes 19 750 termínů sociologického tezauru
 • nabízí plné texty pro 777 časopisů s retrospektivou od r. 1908, pro více než 820 knih a monografií a 13 947 příspěvků z konferencí

nahoru

Springer Linkab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • databáze zpřístupňuje více než 1660 odborných časopisů nakladatelství Springer
 • tematicky pokrývá oblasti umění, astronomie a astrofyziky, biologických věd, obchodu, chemie, počítačové a informační vědy, věd o zemi, ekonomie, vzdělávání, elektroinženýrství, inženýrství, věd o životním prostředí, humanitních oborů, práva, jazykovědy, matematiky, medicíny, filozofie, fyziky, psychologie a společenských věd
 • od ledna 2005 je SpringerLink spojen s databází Kluwer
 • retrospektiva je různá
 • přístup v rámci projektu

video návod

springer

nahoru

VLB onlineab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • nakladatelská databáze obsahuje aktuální informace o německém knižním trhu
 • v bázi naleznete přibližně 1,2 milionu záznamů publikací z více než 19 000 vydavatelství
 • záznamy publikací jsou doplněny o kontakty na vydavatele, součástí záznamu může být i stručná anotace, připadně odkaz na náhled do knihy
 • přístup k databázi VLB online je omezen na 1 uživatele

nahoru

Web of Scienceab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • citační databáze, které obsahují bibliografické údaje včetně abstraktů a citace prací z celého světa vzniklých v oblasti výzkumu a vývoje
 • Web of Science obsahuje jednotlivé citační rejstříky
  • Science Citation Index Expanded (přírodní a technické vědy) - retrospektiva od r. 1945
  • Social Sciences Citation Index (společenské vědy) - retrospektiva od r. 1980
  • Arts & Humanities Citation Index (humanitní a společenské vědy) - retrospektiva od r. 1980

video návod

wos

 

wos TR

nahoru

Wiley Online Libraryab.gifft.gif vzdálený přístup: HAN Shibboleth

 • přístup k plným textům z 205 časopisů nakladatelství Wiley z oblasti přírodních a společenských věd zpravidla do roku 2009
 • u vybraných titulů mohou být plné texty volně přístupné, u nepředplacených periodik je možné získat abstrakt

video návod

wiley

nahoru

World Biographical Index Online vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • online rejstřík ke mikrofišové kolekci World Biographical Archive (přístup v Referenčním centru)
 • biografické archivy obsahují životopisné informace o  cca 5 milionech osobností všech povolání a hodností

video návod

wbio

nahoru

The Writers Directory 2010ab.gif vzdálený přístup: HAN Vzdálený přístup pomocí Shibboleth

 • v adresáři naleznete bibliografické, biografické a kontaktní informace o žijících autorech, kteří vydali alespoň jednu publikaci v anglickém jazyce
 • záznamy obsahují kromě jména autora a užívaných pseudonymů i adresu, údaje o občanství, roku narození, specializaci, zaměstnání a případně také bibliografii

 

 

Jana Huňová

Aktualizace prohlížečů pro využívání vzdáleného přístupu

Vážení čtenáři,

z důvodu technologického upgrade služeb pro ověření uživatelů pro vzdálený přístup (Shibboleth) dojde ke změně ověřovacího protokolu na verzi TLS 1.2, kterou podporují pouze novější internetové prohlížeče.

 

Pro správnou funkci vzdáleného přístupu doporučujeme nainstalovat některý z podporovaných prohlížečů, jejichž referenční seznam naleznete zde.

EDS - multivyhledávač


Zkušební přístupy

genealogická databáze MyHeritage Library Edition

v rozhraní EBSCOhost (do 31. 12. 2017):
TOP 10 e-knihy
nejvyužívanější e-knihy z ProQuest Ebook Central (dříve ebrary) v roce 2015
Project MUSE

Search Project MUSE®

http://muse.jhu.edu