Nacházíte se zde: Úvod Digitální knihovna Digitální knihovny

Digitální knihovny

Národní eKnihovna

Projekt Národní eKnihovna je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů. Jeho záměrem je vytvořit nový podpůrný informační systém Národní eKnihovna, který posune Národní knihovnu ČR do 21. století, a to především efektivním řízením vztahů s uživateli, nabídkou moderních služeb poskytovaných široké odborné i laické veřejnosti, ale i aktuálních technologických platforem a nasazováním nových ICT technologií, především pak mobilních zařízení, čteček čárového kódu nebo RFID čteček, bezkontaktních čipových karet atp.

 

Kramerius 5 - nové rozhraní

Od 2. dubna 2019 můžete pro využívání obsahu Národní digitální knihovny vyzkoušet nové uživatelské rozhraní - ve zkušebním režimu je najdete na adrese http://kramerius5.nkp.cz
nápověda k novému rozhraní

Kramerius verze 5

Obsahuje plné texty dokumentů bohemikální produkce 19. – 21. století zdigitalizovaných v rámci projektu Národní digitální knihovny. Umožňuje též přístup k uživatelsky zajímavým a žádaným publikacím od r.1801 do současnosti a historickým dokumentům do roku 1801 včetně překladů plných textů.  Se systémem Kramerius 3 je propojen společným rozhraním umožňujícím hledání v obou databázích současně.

 

Kramerius verze 3
Obsahuje plné texty bohemikálních periodik a monografií 19. století a částečně 20. století zdigitalizovaných v rámci Národního programu Kramerius. Vedle dokumentů v češtině obsahuje Kramerius také řadu dokumentů v německém a ruském jazyce.

 

Manuscriptorium - evropská digitální knihovna rukopisů
Digitální knihovna Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, prvotisky, raně novověké tisky, mapy a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny. Služba poskytuje snadný přístup k více než 444 tisícům popisných záznamů a 20 milionům digitalizovaných stran (téměř 67 tisíc digitalizovaných dokumentů) z asi 120 institucí, z nichž polovina je ze zahraničí (21 zemí).

 

Webarchiv - archiv českého webu
Webarchiv se zaměřuje na archivaci národního webu jako na součást českého kulturního dědictví. Zabývá se archivací bohemikálních dokumentů zveřejněných na internetu – shromažďováním zdrojů, jejich archivací, dlouhodobou ochranou a zajištěním přístupu k těmto dokumentům. Akviziční politiku tvoří tři linie: archivace výběrová (sběr zdrojů na základě selekčních kritérií), tematická (kolekce zdrojů sledující témata, která rezonují v prostoru českého webu) a celoplošná ( automatický sběr obsahu na národní doméně).