Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - titulní strana Provoz Národní knihovny od 25. 5. 2020

Provoz Národní knihovny od 25. 5. 2020

Služby Národní knihovny ČR od pondělí 25. 5. 2020 zůstávají nadále v omezeném režimu, rovněž provoz studoven je obnoven pouze v omezeném režimu ...
Provoz Národní knihovny od 25. 5. 2020

praporek

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN a čj.  MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN z 19. května 2020 probíhá obnovený provoz Národní knihovny ČR pro veřejnost i nadále v omezeném režimu.

Přehled, harmonogram a podmínky poskytovaných služeb s platností od pondělí 25. května 2020 – do odvolání
Otevírací doba od 25. května do odvolání

Hala služeb

 • - otevírací doba v omezeném režimu (do odvolání): pondělí až pátek 9,00 – 13,15 a 14,15 – 19,00 hodin
  - během popolední přestávky jsou čtenáři povinni budovu knihovny opustit
  -
  čtenáři jsou povinni vstupovat a prodlévat v knihovně se zakrytými dýchacími cestami, u vstupu do budovy si dezinfikovat ruce
 • půjčování knih mimo budovu
  - zadávání požadavků prostřednictvím elektronických katalogů (uvítáme, když si čtenář k podpisu potvrzení o výpůjčce přinese vlastní kuličkové pero)
 • příjem vracených knih
  - lhůta vrácení byla během uzavření jednotně prodloužena do 1. června 2020 (poplatky z prodlení vzniklé do 10. března 2020 se za dobu uzavření nezvyšují (nevztahuje se na výpůjčky vymáhané advokátní a soudní cestou)
  - problémy s dlužnými výpůjčkami - preferuje se komunikace elektronickou poštou, telefonicky (orientační dotazy), možná je i osobní konzultace
  - knihy je možné vrátit i prostřednictvím doručovacích služeb, v případě České pošty je třeba zvolit doporučenou / pojištěnou zásilku
 • vrácené knihy jsou dostupné pro další výpůjčku až po vrácení z karantény
 • prodlužování registrace, registrace nových čtenářů


Provoz studoven v omezeném režimu:

Všeobecná studovna
Studovna vědeckých pracovníků
Studovna společenských a přírodních věd
Referenční centrum
Studovna periodik
Studovna Slovanské knihovny
Knihovna knihovnické literatury
Studovna rukopisů a starých tisků
Studovna hudebního oddělení
Studovna Hostivař

 • otevírací doba: pondělí až pátek, bližší informace o provozní době jednotlivých studoven (přístup do studoven může být aktuálně pozdržen kvůli provádění dezinfekce) naleznete zde
  - během popolední přestávky jsou čtenáři povinni budovu knihovny opustit
 • přístup do vyhrazeného prostoru knihovny a do studoven je povolen výlučně registrovaným čtenářům

 • místo ke studiu ve studovně je třeba si rezervovat předem prostřednictvím čtenářského konta v knihovním systému
  - návštěvu Studovny rukopisů a starých tisků a Studovny hudebního oddělení je třeba domluvit předem
  -
  specifika provozu v jednotlivých studovnách jsou uvedena na webových stránkách jednotlivých studoven
  - časový interval rezervace pro jednotlivé studovny či pro jednotlivé druhy práce (zejména s technickým zařízením) se liší
  - čtenáři bez zadané rezervace nelze místo ke studiu zaručit (pokud ve studovně není volné dezinfikované nerezervované místo, je čtenář bez zadané rezervace povinen neprodleně studovnu opustit)
 • podmínky provozu studijních míst a technických zařízení si vynucují zvláštní opatření:
  - počet míst ke studiu je omezen, rozmístění upraveno tak, aby byla zajištěna vzdálenost 2 m mezi čtenáři
  - místa ke studiu nesmí čtenáři svévolně měnit ani v rámci sestavy nábytku posouvat
  - po uvolnění místa u stolu i přístrojového zařízení se provede dezinfekce místa či zařízení, místo může být zaujato jiným čtenářem až po provedení dezinfekce
  - službě ve studovně je třeba rovněž hlásit ukončení vyhledávání v elektronických katalozích ALEPH nebo RetrIS (digitalizovaný lístkový) na volně přístupné stanici (klávesnice a myš musejí být dezinfikovány před dalším použitím)
  - ve vybraných studovnách mohou být čtenáři požádáni, aby do studovny vstoupili až poté, co svůj požadavek u pultu služby vyřídí předchozí uživatel
 • výdej a vracení svazků (knihovních jednotek) se provádí u pultu služby obvyklým způsobem
  - při čekání v řadě je třeba zachovávat odstup 2 metrů mezi čtenáři (dle značení)
  - u pultu si čtenář dezinfikuje ruce připraveným prostředkem
 • po dobu trvání omezeného režimu se v jednotlivých studovnách stanovují zvláštní pravidla (viz zvláštní odkazy u jednotlivých studoven)
 • ve Všeobecné studovně snížené limity objednávek a rezervaci
  - objednat i rezervovat lze v zásadě do 5 svazků (knihovních jednotek)
  - přípustnost případné výjimky posoudí knihovník
 • volný přístup čtenářů ke knihám a periodikům vyloženým na volně přístupných policích se přechodně ruší
  - čtenář o výdej svazku z volného výběru požádá službu ve studovně, u pultu svazek také vrací
  - během výpůjčky bude svazek zaevidován na konto čtenáře
 • při vracení svazků (jednotek) čtenář sdělí o každém svazku zvlášť, zda
  - se má vrátit do skladu (bude opět dostupný až po návratu z karantény)
  - počítá s jeho opakovaným studiem následující provozní den
  - uvedený postup se vztahuje i na svazky z příruční knihovny
 • nesvázané noviny a periodika (zejména nová čísla) se půjčují výlučně ve Studovně periodik
  - třeba je vyžádat u služby ve studovně
  - vracejí se u služby se sdělením, zda čtenář bude dotčenou jednotku studovat ještě během následujího dne
 • mikrofilmy a mikrofiše se objednávají pouze do Studovny periodik a pouze v ní se zpřístupňují
 • kompaktní disky (obsah založený na textu, vyobrazení) se zpřístupňují pouze ve Studovně společenských a přírodních věd
 • přístup k volnému internetu nebude v Referenčním centru poskytován
 • kopírovací služby a tisk z digitální knihovny Kramerius jsou ve studovnách poskytovány v obvyklém režimu
 • zpřístupňování obsahu digitální knihovny Kramerius probíhá rovněž v obvyklém režimu, pracovní čas se ovšem také rezervuje prostřednictvím elektronického katalogu
 • je rovněž obnoveno poskytování meziknihovních služeb
 • je obnovena služba EOD – eBooks on Demand
 • je obnovena služba eDDO (pro volná díla)
 • bez přerušení jsou poskytovány referenční a rešeršní služby
 • obnoveno je poskytování reprografických služeb na objednávku
 • provoz WC a toalet pro veřejnost a zaměstnance bude navzájem oddělen, žádáme čtenáře, aby toto rozdělení z hygienických důvodů respektovali
 • provoz bistra je obnoven i pro uživatele knihovny