Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - titulní strana První moderní atlas

První moderní atlas

Další přednáška cyklu Z klementinských pokladů o rukopisech a starých tiscích v Národní knihovně se koná v úterý 3. 12. 2019 od 17.00 hodin v Zasedacím sále budovy A. Srdečně vás zveme.
První moderní atlas

lidé

Oddělení rukopisů a starých tisků připravilo pravidelný cyklus přednášek, na nichž chce veřejnosti přiblížit zajímavá témata z oboru historických fondů a seznámit návštěvníky s některými mimořádnými dokumenty ze svých sbírek. V rámci každé přednášky bude možné zhlédnout jeden originál vzácného historického rukopisu či tisku, kterým bude listovat přednášející či jeho odborný asistent.

Témata přednášek:

1. 10. 2019 Knihovna benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě (Renáta Modráková)

5. 11. 2019 Jak jsme neukradli Codex Gigas (Veronika Procházková)

3. 12. 2019 Theatrum Orbis Terrarum Abrahama Ortelia - první moderní atlas (Jan Vojtíšek)

7. 1. 2020 Vědecká ilustrace ve starých tiscích ve světle díla Marie Sibylly Merianové (Tereza Paličková)

4. 2. 2020 Matematika, fyzika a astronomie 16.-18. století ve fondu Národní knihovny (Jana Vackářová)

3. 3. 2020 Staré tisky z knihovny chebských františkánů (Alena Císařová Smítková)

7. 4. 2020 Střípky osudů pobělohorských exulantů v jejich rukopisných knihách (Milada Svobodová)

5. 5. 2020 Pruské intermezzo v kartografii Čech (Jan Sobotka)

Přednášky se konají každé první úterý v měsíci od 17.00 v Zasedacím sále Národní knihovny v 1. patře (vchod A).
Vstup zdarma