Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Aktuality - titulní strana Z knihovny chebských františkánů

Z knihovny chebských františkánů

Další přednáška cyklu Z klementinských pokladů o rukopisech a starých tiscích v Národní knihovně se koná v úterý 3. 3. 2020 od 17.00 hodin v Zasedacím sále budovy A. Srdečně vás zveme.
Z knihovny chebských františkánů

lidé

Oddělení rukopisů a starých tisků připravilo pravidelný cyklus přednášek, na nichž chce veřejnosti přiblížit zajímavá témata z oboru historických fondů a seznámit návštěvníky s některými mimořádnými dokumenty ze svých sbírek. V rámci každé přednášky bude možné zhlédnout jeden originál vzácného historického rukopisu či tisku, kterým bude listovat přednášející či jeho odborný asistent.

Témata přednášek:

1. 10. 2019 Knihovna benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě (Renáta Modráková)

5. 11. 2019 Jak jsme neukradli Codex Gigas (Veronika Procházková)

3. 12. 2019 Theatrum Orbis Terrarum Abrahama Ortelia - první moderní atlas (Jan Vojtíšek)

7. 1. 2020 Vědecká ilustrace ve starých tiscích ve světle díla Marie Sibylly Merianové (Tereza Paličková)

4. 2. 2020 Matematika, fyzika a astronomie 16.-18. století ve fondu Národní knihovny (Jana Vackářová)
V přednášce se můžete dozvědět více o význačných mužích oborů matematiky, fyziky a astronomie, kteří žili a pracovali ve zdech Klementina, seznámit se s jejich dílem dochovaným ve fondu Národní knihovny, s jejich meteorologickými a geodetickými měřeními, nebo s budováním matematické knihovny a astronomické věže. Z klementinských pokladů bude možné shlédnout ukázky knih, jež si do Prahy přistěhoval Tycho Brahe, a podívat se na 480 let starou knihu Petra Apiana „Astronomicum caesareum“, která je mnohými považována za nejkrásnější astronomickou publikaci, která kdy vyšla. Tato unikátní kniha bude od 5. února vystavena čtyři týdny v předsálí Všeobecné studovny.

3. 3. 2020 Staré tisky z knihovny chebských františkánů (Alena Císařová Smítková)

7. 4. 2020 Střípky osudů pobělohorských exulantů v jejich rukopisných knihách (Milada Svobodová)

5. 5. 2020 Pruské intermezzo v kartografii Čech (Jan Sobotka)

Přednášky se konají každé první úterý v měsíci od 17.00 v Zasedacím sále Národní knihovny v 1. patře (vchod A).
Vstup zdarma