Osobní nástroje
Přihlášení do báze NKC        Přihlášení do báze SLK        Plná verze        Kontakt        English   
hledat na webu    hledat v katalogu

  Přejít na obsah | Přejít na navigaci

  Nacházíte se zde: Úvod O knihovně Základní informace Veřejné zakázky

  Veřejné zakázky

  Veřejný zadavatel Národní knihovna České republiky uveřejňuje veškeré informace související se zadáváním veřejných zakázek v souladu s interními předpisy a aktuálním zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně veřejných zakázek malého rozsahu, na profilu zadavatele, dostupném zde:

  https://nen.nipez.cz/profil/NKCR

  Archivní profil zadavatele do 31. 12. 2015:

  http://www.egordion.cz//nabidkaGORDION/profilNKCR

  Registr smluv

  Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv, dostupném zde:

  https://smlouvy.gov.cz/